Όροι χρήσης

Νομικές Πληροφορίες

Χρήση αυτού του ιστότοπου

Διαβάστε τους παρακάτω όρους προσεκτικά καθώς η χρήση του ιστότοπου update.hyundai.com σημαίνει ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Τα δικαιώματα για τα σχέδια, τις εικόνες, τα λογότυπα, τις φωτογραφίες και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανήκουν σε ή διαθέτει άδεια για αυτά η εταιρεία Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η διανομή, η αναδημοσίευση, η εμφάνιση, η δημοσίευση ή η μετάδοση οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστότοπου χωρίς τη γραπτή άδεια της Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Μπορείτε να προβάλετε ή να εκτυπώσετε μεμονωμένες σελίδες μόνο για προσωπική σας χρήση.

Ευθύνη

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια όλου του περιεχομένου. Ωστόσο, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τη χρήση του περιεχομένου από εσάς. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτό για να λάβετε (ή να αποφύγετε τη λήψη) οποιασδήποτε απόφασης ή να λάβετε (ή να αποφύγετε να προβείτε) σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ειδικότερα, οι προδιαγραφές του οχήματος που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφθείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Hyundai για να ελέγξετε προσωπικά τα οχήματα.

Ο ιστότοπος προορίζεται για προσωπική σας χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό. Ως αποτέλεσμα, η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την απώλεια κερδών σας. Η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH δεν θα είναι επίσης υπεύθυνη για τυχόν απώλεια, συμπεριλαμβανομένων της σπατάλης δαπανών, της αλλοίωσης ή καταστροφής δεδομένων.

Η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή απώλειες ως αποτέλεσμα της αδυναμίας σας να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι ο ιστότοπος θα υφίσταται χωρίς διακοπές ή εντελώς χωρίς σφάλματα. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου, ο ιστότοπος παρέχεται σε βάση «ως διατίθεται». Η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH δεν θα είναι υπεύθυνη έναντί σας εάν αδυνατούμε να παρέχουμε τον ιστότοπο για οποιονδήποτε λόγο που υπερβαίνει τον έλεγχό μας.

Περιεχόμενο και διαφημίσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει επίσης συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Επειδή η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους, αναγνωρίζετε και το συμφωνείτε ότι η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών ιστότοπων και δεν εγκρίνει και δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημιστικά προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό βρίσκεται σε ή διατίθενται από αυτούς τους ιστότοπους.

Αλλαγές στους όρους

Η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH μπορεί να αλλάξει τον ιστότοπο ή τους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή. Εάν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μετά την αλλαγή των όρων από τη Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, θα δεσμεύεστε από τους νέους όρους. 

Λογαριασμοί

Ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού ενδέχεται να απαιτούν από εσάς να ανοίξετε έναν λογαριασμό. Έχετε την πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του λογαριασμού σας (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης), καθώς και για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται με τον λογαριασμό σας. Ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημίες που προκλήθηκαν από τη Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ή άλλο μέρος λόγω κάποιου άλλου που έχει χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό σας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την άδεια του κατόχου του λογαριασμού.

Απόρρητο

Η Πολιτική Απορρήτου της Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ισχύει για τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου της Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, κάντε κλικ εδώ.

Καμία παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και προειδοποιήσεις. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα συνδεδεμένα με αυτόν τον ιστότοπο, μέσω παραβίασης, εξόρυξης κωδικών πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται εκ προθέσεως.