Ενημέρωση προγράμματος πλοήγησης

Η/Υ Προετοιμασία
για ενημέρωση
Η/Υ Navigation Updater
Λήψη
Η/Υ Εκκινήστε το
Navigation Updater
Η/Υ Επιλογή Πλοήγησης
&Λήψη
Όχημα Οδηγός ενημέρωσης
Πρώτο βήμα Προετοιμάστε την κάρτα SD ή τη μονάδα flash USB του οχήματός σας για την ενημέρωση.

Συνιστώμενες προδιαγραφές για φορητές συσκευές αποθήκευσης

1. Συνιστώμενες προδιαγραφές USB

권장 USB 타입

Προτεινόμενος τύπος συσκευής USB

비권장 USB 타입

Δεν προτείνεται

- Η σταθερότητα της αναβάθμισης εξαρτάται από την καλή σύνδεση της συσκευής Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές με φθορά στις επαφές
Χρησιμοποιήστε αποσπώμενη μονάδα δίσκου καλής ποιότητας

2. Επιλέξτε μια κάρτα SD για την ενημέρωση: προτεινόμενες προδιαγραφές

- Ο χώρος αποθήκευσης της κάρτας SD πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 32 GB και το επίπεδο ταχύτητας πάνω από UHS-I

Προτεινόμενες προδιαγραφές κάρτας SD

Προτεινόμενες προδιαγραφές κάρτας SD
Στοιχείο πρότυπο
Σύστημα αρχείων FAT32
Κατηγορία ταχύτητας Πάνω από 10 (10Mb/s~)

3. Προδιαγραφές εγγύησης DVD

3. Προδιαγραφές εγγύησης DVD
Όνομα προϊόντος Περιεχόμενα Τύπος
Δίσκος DVD-R 8X Προτείνεται
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε δίσκο DVD τύπου DVD+R, DVD-R Απαραίτητο
Επιλογές
εγγραφής
Τύπος εικόνας Τύπος δίσκου δεδομένων Απαραίτητο
Ταχύτητα εγγραφής 4x Απαραίτητο
Επιλογές πολλαπλών συνεδριών Οι επιλογές πολλαπλών συνεδριών δεν έχουν επιλεχθεί
(δεν πραγματοποιεί εγγραφή σε δίσκο περισσότερες από μία φορές)
Απαραίτητο
Σύστημα αρχείων ISO 9660 + Juliette Απαραίτητο

※ Προσοχή - Δεν φέρουμε ευθύνη για προβλήματα που σχετίζονται με φορητές συσκευές κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης - Όταν επιλέγετε να ενημερώσετε το σύστημα πλοήγησής σας χρησιμοποιώντας το Navigation Updater,
η αποθήκευση των ενημερώσεων απευθείας σε μια φορητή συσκευή USB καταργεί την ανάγκη για μεταφορά αρχείων από τη μονάδα σκληρού δίσκου