Προετοιμασία για ενημέρωση
Navigation Updater Λήψη
Εκκινήστε το Navigation Updater
Επιλογή Πλοήγησης
&Λήψη
Οδηγός ενημέρωσης

Σημείωση: Όταν κάνετε αντιγραφή των αρχείων ενημέρωσης στο όχημα

1. Η ενημέρωση του προγράμματος πλοήγησης είναι εφικτή ενόσω είναι ενεργοποιημένο το σύστημα AVN(T)
- Προσοχή: Η ενημέρωση χρησιμοποιεί την μπαταρία του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη προτού ξεκινήσετε μια ενημέρωση

2. Το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν ο κινητήρας του οχήματος ήταν απενεργοποιημένος ή η φορητή συσκευή που περιέχει την ενημέρωση αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
- Εάν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης, ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά η ισχύς του συστήματος, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη μεταφορά δεδομένων και την ακεραιότητα των αρχείων

3. Η ενημέρωση της πλοήγησης στο ρελαντί μπορεί να παραβιάζει το σχετικό κανονισμό κυκλοφορίας
- Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους τοπικούς κανονισμούς κυκλοφορίας πριν συνεχίσετε με την ενημέρωση

Premium-class Gen5 Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (USB) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «Settings» στην οθόνη Όλα τα μενού
Επιλέξτε «General» στο Κύριο μενού
Επιλέξτε «Version info» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις κι έπειτα τοκουμπί «Update» για να προχωρήσετε με την ενημέρωση

Premium-class Gen2 Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (κάρτα SD) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «Setup» στην Αρχική οθόνη

Επιλέξτε «General» στην οθόνη Εγκατάσταση

Επιλέξτε «Version info» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις κι έπειτα το κουμπί «Update» για να προχωρήσετε με την ενημέρωση

ccNC Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (USB) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «Settings» στο Main Menu
Επιλέξτε «General» στην οθόνη Settings
Επιλέξτε «Version info» στην οθόνη General και έπειτα πατήστε το κουμπί «Update» για να προχωρήσετε με την ενημέρωση

Standard-class Gen5W Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (USB) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «General» στο Κύριο μενού
Επιλέξτε «Version info/Update» στην οθόνη Εγκατάσταση
Επιλέξτε «Version info/Update» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις κι έπειτα το κουμπί «Update» για να προχωρήσετε με την ενημέρωση

Standard-class Gen5W Navigation(8 Inch)

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (USB) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «Setup» στο Κύριο μενού

Επιλέξτε «General» στην οθόνη Εγκατάσταση

Επιλέξτε «SW Info/Update» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις κι έπειτα το κουμπί «Update» για να προχωρήσετε με την ενημέρωση

Standard-class Gen5W Navigation(Jong-e)

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (USB) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «Setup» στο Κύριο μενού
Επιλέξτε «General» στην οθόνη Εγκατάσταση
Επιλέξτε «SW Info/Update» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις κι έπειτα το κουμπί «Update» για να προχωρήσετε με την ενημέρωση

Standard-class Gen5 Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (κάρτα SD) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «All menus» στην Αρχική οθόνη

Επιλέξτε «Settings» στην οθόνη Όλα τα μενού

Επιλέξτε «General» στην οθόνη Εγκατάσταση

Επιλέξτε «Version info/Update» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις κι έπειτα το κουμπί «Update» για να προχωρήσετε με την ενημέρωση

Standard-class Gen4 Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (κάρτα SD) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «All menus» στην Αρχική οθόνη

Επιλέξτε «Settings» στην οθόνη Όλα τα μενού

Επιλέξτε «General» στην οθόνη Ρυθμίσεις

Επιλέξτε «SW Info» κι έπειτα «Update» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις για να συνεχίσετε με την ενημέρωση

Standard-class Gen2 Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (κάρτα SD) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Μετά την εισαγωγή της κάρτας SD και την επανεκκίνηση, εμφανίζεται η οθόνη Software Upgrade Κάντε κλικ στο κουμπί «Upgrade»

Διαβάστε τις προειδοποιήσεις κι επιλέξτε το κουμπί «Agree»

Πατήστε το κουμπί «Restart System» όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και το σύστημα θα επανεκκινηθεί

Η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί

Standard-class Gen1 Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (USB) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Συνδέστε το USB και επιλέξτε το κουμπί «OK» όταν εμφανιστεί η οθόνη αναβάθμισης

Επιλέξτε τον χάρτη που θέλετε να κάνετε λήψη. Η περιοχή μπορεί να ελεγχθεί λεπτομερώς στο επόμενο βήμα

Επιλέξτε το κουμπί «Detail». Κατόπιν, ελέγξτε αν υπάρχει κάποια χώρα που θέλετε να κάνετε λήψη από την κάλυψη του χάρτη

Αφού ελέγξετε εάν υπάρχει η χώρα που θέλετε να εγκαταστήσετε επιλέξτε το κουμπί «Back»

Διαβάστε τις προειδοποιήσεις κι επιλέξτε το κουμπί «Agree»

Ελέγξτε την έκδοση μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης

Compact-class Gen5 Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (κάρτα SD) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «All menus» στην Αρχική οθόνη

Επιλέξτε «Settings» στην οθόνη Όλα τα μενού

Επιλέξτε «General» στην οθόνη Ρυθμίσεις

Επιλέξτε «Version info» κι έπειτα «Update» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις για να συνεχίσετε με την ενημέρωση