Προετοιμασία για ενημέρωση
Navigation Updater Λήψη
Εκκινήστε το Navigation Updater
Επιλογή Πλοήγησης
&Λήψη
Οδηγός ενημέρωσης

Εκκινήστε το Navigation Updater κάνοντας διπλό κλικ στη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας σας.