Προετοιμασία για ενημέρωση
Navigation Updater Λήψη
Εκκινήστε το Navigation Updater
Επιλογή Πλοήγησης
&Λήψη
Οδηγός ενημέρωσης

Αναζήτηση βάσει ονόματος οχήματος/μοντέλου

 1. Εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου πλοήγησης ή την έκδοση λογισμικού (Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση στο όχημά σας ανά έτος μοντέλου ή απλώς κάνοντας κλικ στο ποντίκι)
 2. Επιλέξτε τις πληροφορίες σας από την αναπτυσσόμενη λίστα.
 3. Επιλέξτε το μοντέλο του οχήματός σας
 4. Κάντε κλικ στο «OK» για να δείτε τις πληροφορίες του οχήματος
 5. ※ Βρείτε τις πληροφορίες έκδοσης λογισμικού επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Πληροφορίες συστήματος > Πληροφορίες λογισμικού ή επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Πληροφορίες συστήματος > Πληροφορίες έκδοσης Υπόκεινται σε μικρές παραλλαγές ανάλογα με το όχημα

Επιβεβαιώστε το όχημά σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο όχημα είναι σωστό
 2. Επιλέξτε ένα σημείο για να αποθηκεύσετε τα αρχεία/δεδομένα της ενημέρωσης
 3. Κάντε κλικ στο «Αλλαγή οχήματος» εάν χρειάζεται να αλλάξετε το όχημά σας
 4. Κάντε κλικ στο «Επόμενο»

 1. Επιλέξτε ένα σημείο για να αποθηκεύσετε τα αρχεία/δεδομένα της ενημέρωσης
 2. Πατήστε «OK» για να περάσετε στο επόμενο βήμα
 3. ※ Ακόμα κι αν επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης στην κάρτα SD/USB, τα αρχεία αποθηκεύονται προσωρινά στον σκληρό δίσκο και κατόπιν αντιγράφονται στην κάρτα SD/USB. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο προτού προχωρήσετε στην ενημέρωση

 1. Ενόσω η ενημέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη, η πρόοδος της ενημέρωσης εμφανίζεται σε ποσοστό/κείμενο
 2. Κάντε κλικ στο «Παύση» για προσωρινή διακοπή της ενημέρωσης και στο «Συνέχεια» για να συνεχίσετε την ενημέρωση

 1. Αντιγραφή σε κάρτα SD/συσκευή USB - Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα του σκληρού δίσκου σας σε μια κάρτα SD/συσκευή USB
 2. Άνοιγμα φακέλου - Πατήστε το κουμπί «Άνοιγμα φακέλου» για να ανοίξετε τον φάκελο ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τα αποθηκευμένα αρχεία
 3. Επιλογή άλλου οχήματος - Πατήστε το κουμπί «Επιλογή άλλου οχήματος» για να επιστρέψετε στη σελίδα από όπου μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό όχημα

  Συμβουλές για Aντιγραφή μιας ενημέρωσης σε φορητή συσκευή

  1. Αποθήκευση σε συσκευή USB ή κάρτα SD
   • Αποθηκεύστε τα ενημερωμένα αρχεία στον κεντρικό/ κορυφαίο (ριζικό) κατάλογο της φορητής συσκευής σας