Upozornenia

Vozidlo na obrázku je koncepčné vozidlo, pri ktorom nie je možné poskytnúť informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂.

Typ : Navigácia
Update Notice
November 2021 – Aktualizácia mapy navigácie a softvéru
Dátum registrácie : 12-Nov-2021

Nové funkcie a vylepšenia


[Vylepšené] Pridaná funkcia automatického riadenia rádiového šumu v pásme FM pri jazde tunelom

   Táto funkcia automaticky redukuje statickú elektrinu/šum spôsobený slabým rádiovým príjmom v pásme FM, keď vozidlo vojde do tunela

      Ak je funkcia [Nastavenia] [Zvuk] [Regulácia šumu] nastavená na možnosť Pôvodný zvuk“, nastavenie sa automaticky zmení na možnosť Mierna redukcia šumu“,

        keď vozidlo vojde do tunela, a vráti sa na možnosť Pôvodný zvuk“, keď vozidlo tunel opustí

      – Ak je funkcia nastavená na možnosť Mierna redukcia šumualebo na možnosť Výrazná redukcia šumu“, nastavenie sa nezmení.


external_image


[Nové] Pridaný mapový motív „Čierny“ pre navigáciu

   Bol pridaný motív „Čierny“, takže tmavý motív možno na mape použiť počas dňa aj v noci

      Motív nastavíte cez ponuku [Nastavenia] > [Nastavenia navigácie] > [Map Screen] > [Farba mapy]


external_image


[Nové] Poskytovanie športových informácií

   ▷ V reálnom čase sa poskytujú informácie o hrách a zápasoch zámorských športových líg vrátane golfu, futbalu a basketbalu

      – Ak chcete tieto informácie zobraziť, pridajte šport do položky  [Moje tímy]. Položku [Moje tímy] nájdete v ponuke v ľavom hornom rohu obrazovky Šport


external_image


[Nové] Poskytovanie športových informácií

   ▷ V reálnom čase sa poskytujú informácie o hrách a zápasoch zámorských športových líg vrátane golfu, futbalu a basketbalu

      – Ak chcete tieto informácie zobraziť, pridajte šport do položky  [Moje tímy]. Položku [Moje tímy] nájdete v ponuke v ľavom hornom rohu obrazovky Šport


external_image


[Nové] Rozšírené použitie nového dizajnového motívu

   Najnovší dizajnový motív použitý na navigačnom systéme Gen5W štandardnej triedy bol rozšírený na navigačné systémy Gen5 štandardnej triedy a Gen5 prémiovej triedy

      – Nový dizajnový motív a ikony boli použité na všetkých obrazovkách


external_image


Dizajnový motív Aqua vyhral súťaž Interface & User Experience Design na 2021 Red Dot Design Award external_image
Typ hlavných jednotiek s dostupnou aktualizáciou


Poskytuje aktualizáciu mapy navigácie a vylepšenia. Informácie o novej verzii

nájdete v časti Zoznam vhodných vozidiel k dispozícii na prevzatiev tomto upozornení.

   ▷ Navigačné systémy s dostupnou aktualizáciou: Systémy s nasledujúcou reprezentatívnou obrazovkou


□ Standard-class Gen1 Navigation


external_image external_image


□ Standard-class Gen2 Navigation


external_image external_image


□ Standard-class Gen4 Navigation


external_image external_image external_image


□ Compact Gen5 Navigation


external_image  


□ Standard-class Gen5 Navigation


external_image external_image external_image


□ Standard-class Gen5W Navigation


external_image external_image


□ Standard-class Gen5W(8 inch) Navigation


external_image external_image external_image


□ Premium-class Gen2 Navigation


external_image external_image external_image


□ Premium-class Gen5 Navigation


external_image external_image
Vyhlásenie


Na prevzatie svojej mapy použite výhradne oficiálny softvér NaU (Navigation Updater), ktorý nájdete na tejto webovej stránke. Po prevzatí ako skopírovaní z iných 

    zdrojov nemusí byť aktualizácia úspešná a môže to viesť k závažným problémom v navigačnom systéme

Ak zaznamenáte nejaké problémy počas používania softvéru NaU, prípadne pred inštaláciou alebo po nej, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Hyundai

Ak je vo vašom navigačnom systéme karta SD, je potrebné na aktualizáciu softvéru a mapy použiť kartu SD. Zásuvka na kartu SD sa nachádza pod obrazovkou 

    displeja vozidla, prípadne nad ňou

   ▷ Ak je vo vašom vozidle karta SD s kapacitou 16 GB, zakúpte si kartu SD vyššej triedy s kapacitou 32 GB
      ~ Nepoužívajte kartu micro SD ~

    Ak je vo vašom vozidle karta SD s kapacitou 32 GB, použite ju na aktualizáciu

    Nepoužívajte kartu SD na ukladanie hudby ani iných dátových súborov

Ak nie je vo vašom navigačnom systéme karta SD, je potrebné na aktualizáciu softvéru a mapy použiť jednotku USB flash

    Pred použitím softvéru NaU naformátujte USB (ExFat)

Pri voľbe svojho vozidla sa pred spustením procesu prevzatia uistite, či je model/ročník vozidla správny

    Ak sa zvolí nesprávny model/ročník, aktualizáciu nemožno vykonať

Vyberte správnu jednotku na svojom počítači, ak k počítaču pripájate viaceré médiá

   Médiá odpojte len po potvrdení, že bol proces prevzatia dokončený

Pri odpojení média počas procesu preberania môže dôjsť k poškodeniu súborov a chybe aktualizácie mapy

Poznámka:

    táto aktualizácia poskytuje softvér (ktorý môže obsahovať pridanie nových funkcií a odstránenie iných) a údaje mapy, ktoré môžu zmeniť používateľské funkcie a 

       prostredie. Po inštalácii nie je možné vrátiť späť predchádzajúcu verziu softvéru

    Určité nové funkcie, napríklad Spojené trasovanie a Údaje o počasí, vyžadujú na prístup aktívne predplatné Bluelink

Upozornenie:

   1) Počas inštalácie sofvéru vozidla musí byť motor spustený, aby sa batéria nabíjala. Nevypínajte kľúč zapaľovania ani nevysúvajte kartu SD/USB počas procesu inovácie

   2) Aktualizácia navigácie na voľnobehu môže porušovať príslušné dopravné predpisy. Pred pokračovaním v aktualizácii sa uistite, že dodržiavate miestne dopravné predpisy

   3) Ako dvakrát skontrolujete, či je vozidlo naštartované

      – Štartovací spínač signalizuje polohu „ON“, prípadne štartovacie tlačidlo svieti 

      – aktualizácia softvéru môže ovplyvniť funkčnosť komponentov z trhu s náhradnými dielmi

        (tzn. kamera s pohľadom dozadu, reproduktory atď.)


external_image


Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Hyundai, prípadne zavolajte do strediska starostlivosti o zákazníkov