Upozornenia

Vozidlo na obrázku je koncepčné vozidlo, pri ktorom nie je možné poskytnúť informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂.

Typ : Navigácia
Update Notice
Zmena Zmena logiky navigácie pripojenej trasy (alterantívna možnosť)
Dátum registrácie : 25-Mar-2022

Počnúc 24. marca 2022 nahradzuje „Nákladovo efektívna trasa“ aktuálnu možnosť „Alternatívna“ pre navigáciu na trase. Nová možnosť zohľadňuje spoplatnené cesty a zároveň maximalizuje efektivitu.


• Cieľová platforma vozidla: vozidlá Standard 5W generation, Premium 5th generation a Premium 6th generation (so službami Connected Routing).

 

• Definícia možností trasy

   o Odporúčaná: Trasa trvá najkratší čas (bez zmeny)

   o Alternatívna (nákladovo efektívna trasa): Trasa preferuje najkratšiu vzdialenosť s čo najnižšími nákladmi na mýto (nové)


※ Pre krátke trasy a trasy s rovnakým mýtnym poplatkom môžu byť Odporúčaná a Alternatívna trasa totožné.