Aktualizácie navigácie

PC Príprava na
aktualizáciu
PC Prevziať
Navigation Updater
PC Spustiť
Navigation Updater
PC Vybrať navigáciu
&Prevziať
Vozidlo Sprievodca aktualizáciou
1. krok Pripravte kartu SD alebo jednotku USB flash pre vozidlo na aktualizáciu.

Odporúčané parametre prenosných ukladacích zariadení

1. Odporúčané parametre USB

권장 USB 타입

Odporúčaný typ USB zariadenia

비권장 USB 타입

Neodporúčané

– Stabilita aktualizácie závisí od dobrého pripojenia zariadenia Zariadenia so zlým kontaktom nemajú byť používané
Použite kvalitný USB kľúč

2. Vyberte kartu SD pre aktualizáciu – odporúčané parametre

– Kapacita karty SD musí byť viac než 32 GB, rýchlosť by mala byť väčšia než UHS-I

Odporúčané parametre karty SD

Odporúčané parametre karty SD
Položka štandardná
Systém súborov FAT32
Rýchlostná trieda Viac ako 10 (10 Mb/s~)

3. Záručné parametre disku DVD

3. Záručné parametre disku DVD
Názov produktu Obsah Typ
Disk DVD-R 8X Odporúčané
Nezabudnite použiť disk typu DVD+R, DVD-R Potrebné
Možnosti
napaľovania
Typ obrazu Typ dátového disku Potrebné
Rýchlosť zápisu 4X Potrebné
Možnosti relácií Možnosti relácií nezvolené
(nenapaľovať na disk viac než raz)
Potrebné
Systém súborov ISO 9660 + Juliette Potrebné

※ Upozornenie – Nezodpovedáme počas aktualizácie za problémy týkajúce sa prenosného zariadenia – Keď zvolíte aktualizáciu navigačného systému pomocou aplikácie Navigation Updater,
vďaka uloženiu aktualizácií priamo na prenosné USB zariadenie odstránite potrebu prenášať súbory z pevného disku