Upozornenia

Vozidlo na obrázku je koncepčné vozidlo, pri ktorom nie je možné poskytnúť informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂.

Typ : Navigácia
Update Notice
[Navigácia Gen5W štandardnej triedy] Príručka k bezdrôtovej aktualizácii
(určená len pre cieľový model)
Dátum registrácie : 05-Apr-2022

Novinky


□ Po tejto aktualizácii bude Navigácia Gen5W štandardnej triedy mať možnosť bezdrôtovo aktualizovať mapu a softvér infotainmentu

   ▷ Stiahnite si softvér na kľúč USB  a aktualizujte systém infotainmentu vo vozidle. Od nasledujúcej aktualizácie bude systém automaticky kontrolovať dostupnosť 

         nového softvéru, ktorý sa bude sťahovať na pozadí. Prvá časť aktualizácie sa rovnako automaticky inštaluje na pozadí. Po vypnutí zapaľovania si môžete zvoliť, 

         či si želáte pokračovať s druhou časťou aktualizácie, ktorá trvá približne 10 minút

   ※ Príručka k aktualizácii: https://update.hyundai.com/EU/SK/updateGuide 

   ※ Odporúčaná kapacita kľúča USB: min. 64 GB

   ※ V tabuľke nižšie nájdete modely, ktoré podporujú bezdrôtovú aktualizáciu

   ※ Bezplatné obdobie pre bezdrôtové aktualizácie je rovnaké, ako je bezplatné obdobie pre služby Bluelink (3 roky pre IONIQ 5)
Zoznam vhodných vozidiel s podporou bezdrôtových aktualizácií


Vozidlo

Model

Názov modelu

Navigačný systém

IONIQ 5

IONIQ 5

NEAE.S5BLC.AEU

Navigácia Gen5W štandardnej triedy
Časté otázky


   Ot.: Čo je to bezdrôtová aktualizácia?

   Odp.: Funkcia bezdrôtovej aktualizácie vám umožňuje bezdrôtové sťahovanie a inštaláciu nových máp a softvéru infotainmentu

 

   Ot.: Ako často sa vydáva nový softvér?

   Odp.: Nové mapy a softvér sa obyčajne aktualizujú dvakrát ročne


   Ot.: Kedy dôjde k prvej bezdrôtovej aktualizácii? 

   Odp.: Prvý softvér na bezdrôtovú aktualizáciu bude dostupný na začiatku leta 2022

 

   Ot.: Je bezdrôtová aktualizácia bezplatná? 

   Odp.: Bezdrôtová aktualizácia je bezplatná počas obdobia bezplatného využívania služieb Bluelink. Aby bolo možné bezdrôtové aktualizácie využívať aj po uplynutí 

                tohto obdobia, bude potrebné si predĺžiť predplatné Bluelink


   Ot.: Ako môžem bezdrôtovo aktualizovať na najnovší softvér?

   Odp.: Ak po naštartovaní vozidla budete jazdiť dostatočne dlhú dobu, najnovšia verzia máp a softvéru sa stiahnu automaticky.

               Po vypnutí zapaľovania dostanete na výber, či si želáte aktualizáciu softvéru spustiť teraz, prípadne ju naplánovať na neskôr. 

               (Postup aktualizácie si môžete skontrolovať v časti Nastavenia – Všeobecné – Informácie o verzii/aktualizácia.)

 

   Ot.: Je niečo, čo treba mať na pamäti pri vykonávaní bezdrôtových aktualizácií?

   Odp.: V záujme stabilného priebehu aktualizácie pred stlačením tlačidla „Štart“ odpojte všetky pripojené kľúče USB


   Ot.: Po vypnutí motora som na spustenie aktualizácie stlačil(-a) tlačidlo „Štart“. Musím čakať v aute, kým sa inštalácia nedokončí? 

   Odp.: Počas aktualizácie môžete vozidlo opustiť. Systém infotainmentu bude v aktualizácii pokračovať. Po dokončení aktualizácie sa systém vypne. Aplikácia Bluelink 

               vás na to upozorní cez push oznámenie