Upozornenia

Vozidlo na obrázku je koncepčné vozidlo, pri ktorom nie je možné poskytnúť informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂.

Typ : Navigácia
Update Notice
Oznámenie o ukončení aktualizácií navigácie pre čiastočné
Standard-class Gen1 Navigation modely
Dátum registrácie : 23-Nov-2022

Neustále poskytujeme aktualizácie navigácie pre hardvér s obmedzenou funkcionalitou znížením údajov máp a obmedzením určitých funkcií, aby sme poskytovali aktuálne funkcie a čo najviac rozširovali informácie o mapách.

 

S poľutovaním vám oznamujeme, že pre určité typy vozidiel už nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie. 


Sme vám úprimne vďační za vašu doterajšiu podporu. 

 

□ Aktualizovaný dátum ukončenia

    : Pre príslušné vozidlá sú aktualizácie dostupné len do novembra 2022.


□ Aplikovateľné modely automobilov

   ▷ 2006-12 Santa Fe (Standard-class Gen1 Navigation)