Typ : Navigácia
Oznámenie o ukončení aktualizácií navigácie pre čiastočné Standard-class Gen1 Navigation modely
Dátum registrácie : 23-Nov-2022
Neustále poskytujeme aktualizácie navigácie pre hardvér s obmedzenou funkcionalitou znížením údajov máp a obmedzením určitých funkcií, aby sme poskytovali aktuálne funkcie a čo najviac rozširovali informácie o mapách.
 
S poľutovaním vám oznamujeme, že pre určité typy vozidiel už nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie. 

Sme vám úprimne vďační za vašu doterajšiu podporu. 
 
  • Aktualizovaný dátum ukončenia
    • Pre príslušné vozidlá sú aktualizácie dostupné len do novembra 2022.

  • Aplikovateľné modely automobilov
    • 2006-12 Santa Fe (Standard-class Gen1 Navigation)