Условия за използване
Правна информация

Използване на този сайт

Моля, прочетете внимателно следните условия, тъй като използването на сайта update.hyundai.com означава, че сте съгласни с тях.

Правата върху дизайна, изображенията, логата, снимките и съдържанието на този сайт са собственост на или са лицензирани от Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Те са защитени с авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост. Не можете да копирате, възпроизвеждате, променяте, разпространявате, публикувате отново, показвате, да помествате в Интернет или изпращате която и да е част от този сайт без писменото разрешение на Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Можете да разглеждате или отпечатвате отделни страници само за лична употреба.

Отговорности

Ние се стараем да гарантираме точността на цялото съдържание. Ние обаче не поемаме никаква отговорност за използването на съдържанието от Ваша страна. Съдържанието на този сайт трябва да се използва само за информационни цели и не трябва да разчитате на него за да вземете (или да се въздържите от вземане) на каквото и да е решение или за да предприемете (или да се въздържите от предприемане) на каквито и да било действия. По-специално, спецификациите на превозните средства, показани на този уебсайт, могат да се променят от време на време. Силно препоръчваме да посетите най-близкия дилър на Hyundai, за да проверите лично автомобилите.

Сайтът е за Ваша лична употреба и не трябва да се използва за комерсиални цели. В резултат на това Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH няма да носи отговорност при никакви обстоятелства за загубата на печалби от Ваша страна. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, също така, няма да носи отговорност за загуби, включително допуснати разходи, корупция или унищожаване на данни.

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH не носи отговорност за щети или загуби, произтичащи от невъзможността Ви да използвате този сайт. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH не може да обещае, че сайтът ще бъде без прекъсвания или изцяло без грешки. Поради естеството на Интернет, сайтът се предоставя на базата „такъв, какъвто е“. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH няма да носи отговорност пред Вас, ако не можем да предоставим достъп до сайта по някаква причина извън нашия контрол.

Съдържание и реклами

Този сайт, също така, предоставя връзки към други Интернет сайтове. Тъй като Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH няма контрол върху тези сайтове, Вие приемате и се съгласявате, че Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH не носи отговорност за наличността на тези външни сайтове и не одобрява и не носи отговорност за съдържание, рекламни продукти, услуги или други материали на или достъпни от тези сайтове.

Промени в условията

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH може по всяко време да промени сайта или тези условия. Ако използвате сайта, след като Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH промени условията, ще бъдете обвързани с новите условия.

Регистриране на профили

Някои услуги, предлагани на или чрез уебсайта, може да изискват от Вас да регистрирате профил. Вие носите изцяло отговорност за поддържането на поверителността на информацията в профила Ви (включително паролата), както и за всякакви и всички дейности, които се извършват от името на Вашия профил. Може да бъдете държан отговорен за загуби, понесени от Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH или друга страна заради някой друг, използващ Вашия профил. Не можете да използвате никой друг профил по което и да е време, без разрешението на притежателя на профила.

Поверителност

Декларацията за поверителност на Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH се прилага за използването на този уебсайт. За да видите Декларацията за поверителност на Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, щракнете тук.

Без незаконна или забранена употреба

Вие няма да използвате този уебсайт за каквито и да било цели, които са незаконни или забранени от настоящите условия, и забележки. Вие не можете да правите опити да получите неоторизиран достъп до каквито и да било Услуги, други профили, компютърни системи или мрежи, свързани с този уебсайт, чрез хакване, извличане на пароли или чрез други средства. Вие не можете да получавате или да се опитвате да получавате материали или информация по никакъв начин, който умишлено не е достъпен.