Правна информация
Авторски права

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате сайта.

Този документ определя условията, приложими за уебсайта update.hyundai.com наричан по-долу просто „сайт“. Моля, прочетете внимателно тази страница. Ако не приемате условията на този документ, не използвайте сайта и предоставената в него информация.

Терминът „потребител“ на този уебсайт означава всяко лице или организация, които имат достъп до този уебсайт.

Този сайт, текстове, изображения, снимки, софтуер, лога и други материали на сайта са защитени с авторски права и принадлежат на Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Всички текстове, изображения, аудио и видео файлове, както и графики и друга информация и защитени произведения, публикувани на този уебсайт, са предмет - освен ако не е посочено друго - на авторските права на Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Всяко използване по смисъла на закона за авторското право (дублиране, разпространение, съхранение, предаване и възпроизвеждане или препращане) на съдържанието за търговски цели е забранено без писменото съгласие на Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Въвеждане на промени

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH може по всяко време да направи промени в Условията за ползване на сайта. Новите условия влизат в сила от момента на публикуването им на този сайт и не са с обратна сила. Използването на този сайт е предмет на правилата и условията, които потребителят индиректно приема, използвайки сайта.