Подгответе се за актуализация
Navigation Updater Изтегляне
Стартиране на Navigation Updater
Изберете навигация
&Изтегляне
Ръководство за актуализиране

Моля, стартирайте Navigation Updater, като щракнете двукратно върху прекия път на вашия работен плот.