Подгответе се за актуализация
Navigation Updater Изтегляне
Стартиране на Navigation Updater
Изберете навигация
&Изтегляне
Ръководство за актуализиране

Търсене по име на превозно средство/модел

 1. Въведете наименованието на модела на Вашата навигация name или версията на софтуера (Можете, също така, да търсите Вашия автомобил по годината на модела или като просто кликнете с мишката)
 2. Изберете вашата информация от падащия списък
 3. Изберете модела на Вашия автомобил
 4. Щракнете върху „OK“, за да видите информацията за превозното средство
 5. ※ Вижте информация за версията на софтуера в Настройки > Информация за системата > SW информация или настройки > Информация за системата > Информация за версията Подлежи на незначителни вариации в зависимост от автомобила

Потвърдете автомобила си

 1. Проверете дали избраният автомобил е правилен
 2. Изберете местоположение, на което да запазите файловете/данните за актуализация
 3. Щракнете върху „Промяна на автомобил“, ако трябва да смените автомобила си
 4. Щракнете върху „Напред“

 1. Изберете местоположение, на което да запазите файловете/данните за актуализация
 2. Щракнете „OK“, за да преминете към следващата стъпка.
 3. ※ Дори ако изберете място за съхранение на SD картата/USB, файловете временно се записват на твърдия диск и след това се копират на SD картата/USB. Проверете дали твърдият диск има достатъчно място за съхранение, преди да продължите с актуализацията

 1. Докато актуализацията е в ход, тя се показва в проценти/текст
 2. Щракнете върху „Пауза“, за да спрете временно актуализацията, и „Продължаване“, за да продължите да актуализирате

 1. Копиране на SD карта/USB устройство - Копирайте файловете за актуализация, записани на вашето устройство с твърд диск, на SD карта/ USB устройство
 2. Отваряне на папка - Натиснете бутона „Отваряне на папка“, за да отворите папката и да проверите записаните файлове
 3. Избиране на друго превозно средство - Натиснете бутона „Изберете друг автомобил“, за да се върнете на страницата, където можете да изберете различно превозно средство

  Съвети за копиране на актуализация на преносимо устройство

  1. Запазване на USB устройство или SD карта
   • Запазете осъвременения(те) файл(ове) в основната/ най-горната (root) директория на Вашето преносимо запаметяващо устройство