Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti

Kako Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ravna z osebnimi podatki

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH obravnava zasebnost vaših podatkov resno. Naš pravilnik o zasebnosti, predstavljen v nadaljevanju, pojasnjuje, kako zbiramo in uporabljamo podatke, ki nam jih pošljete. Ta pravilnik se lahko občasno spremeni in tekoča različica bo vedno objavljena na tem mestu. Če ni drugače navedeno, se izrazi »mi«, »nas« ali »naš« se nanašajo na Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

1. Nadzornik podatkov in stik z nami

Odgovorni nadzornik podatkov za vse osebne podatke, ki se zbirajo in obdelujejo v povezavi z uporabo tega spletnega mesta, je:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Vsa vprašanja, pomisleke ali mnenja, ki jih imate glede tega pravilnika ali katero koli zahtevo v povezavi z vašimi osebnimi podatki, pošljite po e-pošti na (support.eu@hyundai-autoever.com). Podrobnosti za stik z nami so navedene v impresumu.

Podatki, ki jih navedete, ko stopite v stik z nami, bodo obdelani z namenom obravnave vaše zahteve in izbrisani, ko bo vaša zahteva zaključena. Namesto tega lahko po potrebi omejimo obdelavo posameznih podatkov v skladu z zakonskimi zahtevami za hranjenje podatkov.

2. Informativna uporaba spletnega mesta

Ko obiščete spletno mesto iz informativnih razlogov, tj. ne da bi se registrirali za katere koli naše storitve in nam navedli osebne podatke v kakršni koli obliki, samodejno zbiramo podatke o vašem dostopu in datoteke strežniških dnevnikov (naslov IP; datum in uro dostopa; strani, ki ste jih obiskali na našem spletnem mestu, vključno z obvestilom o uspešnosti dostopa; količino prenesenih podatkov, URL vašega predhodno obiskanega spletnega mesta ter uporabljeno vrsto in različico brskalnika). Ti osebni podatki so potrebni za to, da vam zagotovimo uporabo našega spletnega mesta, stabilnost in učinkovitost sistema ter izvajanje ustreznih zaščitnih ukrepov za varnost našega spletnega mesta in storitev.

Samodejno zbrani osebni podatki se uporabljajo za informiranje spletnega mesta v skladu s točko f 1. stavka prvega odstavka 6. člena SUVP (zakoniti interes) glede naše uporabe tehničnih podatkov za izboljšanje naših sistemov, da bo vaša uporaba spletnih mest priročnejša in da se zagotovi varnost naših spletnih mest. To temelji na našem zakonitem interesu, saj se podatki, ki se uporabljajo za te namene, shranjujejo omejen čas in nam ne omogočajo osebne prepoznave uporabnika.

Zbrani osebni podatki se samodejno izbrišejo po tem, ko so zgoraj opisani nameni izpolnjeni.

3. Kategorije prejemnikov in čezmejni prenosi podatkov

Vsak dostop do vaših podatkov je omejen na tiste posameznike, ki jih morajo poznati, da bi lahko izpolnili svoje poslovne obveznosti.

Vaše osebne podatke lahko za posamezne namene prenesemo spodaj navedenim prejemnikom in kategorijam prejemnikov.

• Druge zasebne osebe – povezani ali nepovezani zasebni subjekti, ki nismo mi.

• Obdelovalci podatkov – nekatere druge osebe, povezane ali nepovezane, lahko prejmejo vaše osebne podatke za obdelavo tovrstnih podatkov v našem imenu v skladu z ustreznimi navodili, potrebnimi za posamezne namene obdelave. Obdelovalci podatkov bodo imeli pogodbene obveznosti za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov za varovanje osebnih podatkov in obdelavo osebnih podatkov samo v skladu z navodili.

• Vladni organi, sodišča, zunanji svetovalci in podobne druge osebe, ki so javni subjekti, skladno z zahtevami ali kot dovoljuje veljavni zakon.

Znotraj obsega naših zgoraj opisanih dejavnosti deljenja informacij bodo vaši podatki lahko preneseni v druge države (vključno z državami izven EGP), v katerih morda veljajo standardi varovanja podatkov, ki so drugačni kot v državi vašega stalnega bivališča. Naši strežniki so v Nemčiji.

Za podatke, obdelane v tujini, morda veljajo tuji zakoni, ki morda omogočajo dostop tujim vladam, sodiščem, organom pregona in upravnim agencijam. Toda tudi pri obdelavi vaših osebnih podatkov v tovrstnih državah si bomo prizadevali za izvedbo razumnih ukrepov za ohranitev zadostne ravni varstva podatkov.

4. Vaše pravice

V skladu z zakonodajo, veljavno za vas, lahko uveljavljate posamezne ali vse naslednje pravice:

• zahtevati (i) podatke o tem, ali se vaši osebni podatki hranijo, in (ii) dostop do vaših osebnih podatkov, ki se hranijo, vključno z vsemi nameni obdelave, kategorijami osebnih podatkov in prejemniki podatkov ter morebitnimi obdobji hranjenja;

• zahtevati popravek, odstranitev ali omejitev uporabe svojih osebnih podatkov, npr. ker (i) so nepopolni ali netočni, (ii) niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, ali (iii) je umaknjeno soglasje, na katerem je temeljila njihova obdelava;

• zavrniti dajanje soglasja in – brez vpliva na dejavnosti obdelave podatkov, izvedene pred takšnim umikom – umakniti svoje soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov v katerem koli trenutku;

• nasprotovati – iz razlogov, povezanih z vašo posebno situacijo – z obdelavo vaših osebnih podatkov. V tem primeru vas prosimo, da nam predložite informacije o vaši posebni situaciji. Po oceni dejstev, ki jih boste predstavili, bomo bodisi prekinili obdelavo vaših osebnih podatkov ali vam predstavili zakonite obvezujoče podlage za tekočo obdelavo; in/ali

• sprožiti sodni postopek v povezavi z morebitno kršitvijo vaših pravic v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov ter vložiti pritožbe pri pristojnem upravnem organu za varstvo podatkov;

• zahtevati (i) prejem osebnih podatkov, ki vas zadevajo, v strukturirani, običajno uporabljani in strojno berljivi obliki ter (ii) prenos teh podatkov drugemu nadzorniku brez oviranja z naše strani; kjer je to tehnično izvedljivo, imate tudi pravico do prenosa osebnih podatkov neposredno od nas drugemu nadzorniku;

• pritožiti se nadzornemu organu, brez poseganja v kakršna koli druga administrativna ali pravna sredstva, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega običajnega prebivališča, kraja opravljanja dela ali kraja domnevne kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v povezavi z vami krši zahteve SUVP.

Če želite (i) uveljavljati zgoraj navedene pravice ali (ii) postaviti kakršna koli vprašanja ali (iii) podati pritožbe v povezavi z našo obdelavo podatkov, stopite v stik z nami prek podatkov za stik, navedenih v poglavju 1.

5. Spremembe pravilnika o zasebnosti

Pravilnik bo občasno morda treba posodobiti – npr. zaradi uvedbe novih tehnologij ali novih storitev. Pridržujemo si pravico do spremembe in dopolnitve tega pravilnika v katerem koli trenutku. Spremembe bomo objavili na našem spletnem mestu in/ali vas ustrezno obvestili.

6. Povezave do drugih spletnih mest

Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih mest izven skupine. Niti skupina Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH niti podjetja te skupine niso odgovorni za zasebnost in varnost teh mest. Ta pravilnik o zasebnosti velja samo za to spletno mesto.