Posodobitev navigacije

Računalnik Priprava za
posodobitev
Računalnik Prenos programa
Navigation Updater
Računalnik Zaženi program
Navigation Updater
Računalnik Izbira navigacije
&Prenos
Vozilo Vodič za posodobitev

Opomba: Ko kopirate svoje posodobitvene datoteke v vozilo

1. Pri posodobitvi navigacije mora biti motor zagnan
- Pozor: Posodobitev uporablja akumulator vozila. Pred zagonom posodobitve poskrbite, da bo akumulator dovolj poln

2. Če je motor ugasnjen ali če med posodabljanjem odstranite prenosno napravo, na kateri je shranjena posodobitev,
navigacijski sistem morda ne bo pravilno deloval
- Če med posodabljanjem zaženete motor, bo napajanje sistema morda trenutno prekinjeno, kar lahko vpliva na prenos podatkov in neokrnjenost datoteke

3. Posodabljanje navigacije v prostem teku lahko krši veljavne prometne predpise
- Pred nadaljevanje posodobitve morate zagotoviti spoštovanje veljavnih prometnih predpisov