Posodobitev navigacije

Računalnik Priprava za
posodobitev
Računalnik Prenos programa
Navigation Updater
Računalnik Zaženi program
Navigation Updater
Računalnik Izbira navigacije
&Prenos
Vozilo Vodič za posodobitev
Prvi korak Prenesite namestitveni program.

Prenos programa Navigation Updater

Za prenos programa, ki bo izvedel namestitev programa Navigation Updater, kliknite gumb, ki ustreza vašemu računalniku.
S klikom gumba za prenos se strinjate, da vas zavezujejo pogoji uporabe za aplikacijo.

pred posodobitvijo.

Priporočene specifikacije računalnika

- OS: Windows 10 / 11 (32bit/64bit), macOS X 10.10 ~
- Spletni brskalnik: Microsoft Edge, Chrome, Safari
- Trdi disk: Razpoložljivi prostor na trdem disku pogona C mora biti več kot 1GB

Seznam za preverjanje pred posodobitvijo

- Znova potrdite podatke o svojem navigacijskem sistemu
- Posodobitve navigacije se izvede prek prenosnih naprav za shranjevanje
(naprave USB ali kartice SD)

Drugi korak Namestite preneseno datoteko.
Download Step Image

Namestite preneseno datoteko.

Download Step Image

Izberite regijo in kliknite »Naprej«.

Download Step Image

Izberite znamko in kliknite »Naprej«.

Download Step Image

Izberite jezik in kliknite »Naprej«.

Download Step Image

Preden namestite program Navigation Updater, preglejte in sprejmite pogoje licenčne pogodbe ter pogoje licence za programsko opremo navigacije, nato kliknite gumb »Naprej«.

Download Step Image Download Step Image

Izberite mesto, na katerem želite shraniti program,
nato kliknite gumb »Naprej«, da nadaljujete z namestitvijo.
Če želite ustvariti bližnjico na namizju Windows, označite potrditveno polje.

Drugi korak Namestite preneseno datoteko.
Download Step Image

"Odpiranje ni mogoče, ker Apple ne more preveriti, ali je vključena zlonamerna programska oprema."
– sporočilo se lahko prikaže pri nameščanju programa Navigation Updater.

Download Step Image

Odprite System Preferences > [Security & Privacy].

Download Step Image

Kliknite gumb »Open Anyway«: [Security & Privacy] > [General] >
Allow apps downloaded from:

Download Step Image

Kliknite gumb »Open«.

Download Step Image

Namestite preneseno datoteko.

Download Step Image

Izberite regijo in kliknite »Naprej«.

Download Step Image

Izberite znamko in kliknite »Naprej«.

Download Step Image

Izberite jezik in kliknite »Naprej«.

Download Step Image

Preden namestite program Navigation Updater, preglejte in sprejmite pogoje licenčne pogodbe ter pogoje licence za programsko opremo navigacije, nato kliknite gumb »Naprej«.

Download Step Image
Download Step Image

Kliknite gumb »Dokončaj«, da zaključite namestitev.

Download Step Image

Zaženite program Navigation Updater za posodobitev navigacije.