Personvernerklæring

Personvernerklæring

Hvordan Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH håndterer personopplysninger

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH tar personvernet ditt på alvor. Den nedenstående personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker informasjonen du gir oss. Vi kan endre denne erklæringen fra tid til annen og det er versjonen som er publisert på dette nettstedet, som er nåværende versjon. Ordet 'vi', 'oss' eller 'våre' refererer til Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH med mindre annet er spesifisert.

1. Dataansvarlig og kontakt oss

Den ansvarlig for alle personopplysninger som samles inn og behandles i forbindelse med bruk av dette nettstedet er:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Eventuelle spørsmål, bekymringer eller kommentarer du måtte ha om disse retningslinjene eller forespørsler angående dine personlige data kan sendes til oss via e -post (support.eu@hyundai-autoever.com). Ytterligere kontaktdetaljer er offentliggjort i avtrykket.

Informasjonen du oppgir når du kontakter oss, vil bli behandlet for å håndtere forespørselen din og vil bli slettet når forespørselen din er fullført. Alternativt vil vi begrense behandlingen av den respektive informasjonen i henhold til lovfestede oppbevaringskrav, hvis det er aktuelt.

2. Informativ bruk av nettstedet

Når du besøker nettstedet vårt for informasjon, det vil si uten å registrere deg for noen av våre tjenester og uten å gi oss personopplysninger på noen andre måter, samler vi automatisk inn tilgangsdata og serverloggfiler (IP -adresse, dato og klokkeslett for tilgangen din), hvilke sider på nettstedet vårt du besøkte, inkludert varsel om tilgangen var vellykket, mengden overførte data, nettadressen til nettstedet som vårt nettsted ble åpnet fra, nettlesertype og versjon). Det er nødvendig å innhente persondataene nevnt for å kunne gi deg vår nettside og sikre systemstabilitet og effektivitet samt iverksette riktige sikkerhetstiltak når det kommer til beskyttelsen av vår webside og tjenester.

Personopplysningene som samles inn automatisk er nødvendige for at nettstedet skal overholde GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) (berettiget interesse) med hensyn til vår bruk av teknisk informasjon for å forbedre systemene våre, gjøre din bruk av nettstedene mer praktisk eller beskytte sikkerheten til nettstedene våre. Siden dataene som benyttes til disse formålene lagres i en begrenset periode og ikke gir oss anledning til å personlig identifisere en bruker, er dette basert på vår legitime interesse. 

Personopplysninger som samles inn, slettes automatisk etter at de ovennevnte formålene er oppfylt.

3. Mottakerkategorier og grensekryssende dataoverføringer

Enhver tilgang til dine personopplysninger er begrenset til de personer som har behov for å vite det for å oppfylle sitt jobbansvar.

Vi kan overføre personopplysningene dine, for de respektive formålene, til mottakerne og mottakerkategoriene som er oppført nedenfor.

Private tredjeparter - Private organer, andre enn oss, tilknyttede eller ikke-tilknyttede.

• Databehandlere - Enkelte tredjeparter, enten de er tilknyttede eller ikke-tilknyttede, kan motta dine personopplysninger for å behandle slike data på vegne av oss, under passende instruksjoner som er nødvendige for de respektive behandlingsformålene. Databehandlerne vil være underlagt kontraktsmessige forpliktelser til å iverksette passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene, og for å behandle personopplysningene kun som instruert.

Statlige myndigheter, domstoler, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter som er offentlige organer som kreves eller er tillat etter gjeldende lov.

Innenfor omfanget av våre informasjonsdelingsaktiviteter beskrevet ovenfor, kan personopplysningene dine overføres til andre land (inkludert land utenfor EØS) som kan ha andre databeskyttelsesstandarder enn ditt bostedsland. Serverne våre er lokalisert i Tyskland.

Vær oppmerksom på at data som behandles i et annet land kan være underlagt utenlandske lover og være tilgjengelig for utenlandske myndigheter, domstoler, politimyndigheter og reguleringsorganer. Vi vil imidlertid prøve å ta rimelige tiltak for å opprettholde et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse også når vi behandler dine personopplysninger med slike land.

4. Dine rettigheter

I henhold til lovgivningen som gjelder for deg, kan du ha rett til å utøve noen eller alle av følgende rettigheter:

kreve (i) informasjon om dine personopplysninger blir oppbevart og (ii) tilgang til dine oppbevarte personopplysninger, inkludert formålene med behandlingen, hvilke personopplysnings-kategorier det gjelder, og mottakerne av dataene samt mulige oppbevaringsperioder;

be om retting, fjerning eller begrensning av dine personopplysninger, f.eks. fordi (i) det er ufullstendig eller unøyaktig, (ii) det er ikke lenger nødvendig for formålene det ble samlet inn for, eller (iii) samtykket som behandlingen var basert på, er trukket tilbake;

nekte å levere og - uten innvirkning på databehandlingsaktiviteter som har funnet sted før slik tilbaketrekking - når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger;

innvendinger, av grunner knyttet til din spesielle situasjon, mot at personopplysningene dine skal behandles. I dette tilfellet, vennligst gi oss informasjon om situasjonen din. Etter vurderingen av fakta presentert av deg, vil vi enten slutte å behandle dine personopplysninger, eller presentere deg våre overbevisende legitime grunner for en pågående behandling; og/eller

iverksette rettslige skritt i forhold til mulige brudd på dine rettigheter angående behandling av dine personopplysninger, samt å klage til den relevante databeskyttelsesmyndigheten.

kreve (i) å få utlevert dine personopplysninger, som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og (ii) å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig uten hinder fra vår side; der det er teknisk mulig, har du rett til å få personopplysningene overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig;

klage til tilsynsmyndighetene, med forbehold om andre administrative eller rettslige rettsmidler, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der du har ditt faste bosted, arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen, hvis du mener at behandlingen av personopplysninger knyttet til deg bryter kravene til GDPR.

Du kan (i) utøve rettighetene nevnt ovenfor eller (ii) stille spørsmål eller (iii) klage på databehandlingen vår ved å kontakte oss under kontaktinformasjonen angitt i avsnitt 1.

5. Endringer i personvernerklæringen

Disse retningslinjene kan kreve en oppdatering fra tid til annen - f.eks. på grunn av implementering av ny teknologi eller introduksjon av nye tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere disse retningslinjene når som helst. Vi vil publisere endringene på nettstedet vårt og/eller informere deg om det.

6. Lenker til andre nettsteder

Nettstedene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder utenfor gruppen. Verken Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH eller konsernselskaper er ansvarlig for personvernet og sikkerheten til disse nettstedene. Denne personvernerklæringen gjelder bare for dette nettstedet.