Juridisk informasjon

Opphavsrett

Les nøye gjennom disse vilkårene før bruk av nettstedet.

Dette dokumentet fastsetter betingelsene og vilkårene som gjelder nettstedet update.hyundai.com heretter bare kalt “nettstedet”. Les denne siden nøye. Hvis du ikke aksepterer vilkårene i dette dokumentet, må nettstedet og informasjonen oppgitt der ikke brukes.

Begrepet “bruker” av dette nettstedet betyr enhver person eller organisasjon som går inn på dette nettstedet.

Dette nettstedet, tekst, bilder, fotografier, programvare, logoer og andre materialer på nettstedet er beskyttet av opphavsrett og tilhører Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

All tekst, alle bilde-, lyd- og videofiler samt grafikk og annen informasjon og beskyttede verk publisert på dette nettstedet er underlagt - med mindre annet er indikert - opphavsrett for Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Enhver bruk innenfor betydningen av opphavsrettslov (duplisering, distribusjon, lagring, overføring og reproduksjon eller videresending) av innholdet for kommersielle formål er forbudt uten skriftlig samtykke fra Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Gjøre endringer

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH kan når som helst endre nettstedets bruksvilkår. De nye vilkårene trer i effekt fra det øyeblikket de legges ut på dette nettstedet, og er ikke retroaktive. Bruk av dette nettstedet er underlagt vilkårene og betingelsene som brukeren indirekte aksepterer ved å bruke nettstedet.