Vilkår for bruk

Juridisk informasjon

Bruk av dette nettstedet

Les følgende betingelser nøye, da bruk av nettstedet update.hyundai.com betyr at du samtykker med dem.

Rettighetene til design, bilder, logoer, fotografier og innhold på dette nettstedet eies av eller er under lisens til Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. De er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Du kan ikke kopiere, reprodusere, modifisere, distribuere, republisere, vise, poste eller overføre noen del av dette nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Du kan se på eller skrive ut individuelle sider kun for din egen personlige bruk.

Ansvar

Vi prøver å sikre nøyaktigheten i alt innholdet. Vi aksepterer imidlertid intet ansvar for din bruk av innholdet. Innholdet på dette nettstedet bør kun brukes for informasjonsformål, og du bør ikke stole på det for å ta (eller avstå fra å ta) noen avgjørelse, eller begå (eller avstå fra å begå) noen handling. Spesielt kan kjøretøysspesifikasjon vist på dette nettstedet endres fra tid til annen. Vi anbefaler sterkt at du besøker din nærmeste Hyundai-forhandler for å inspisere kjøretøyene personlig.

Nettstedet er for din personlige bruk, og skal ikke brukes for noe kommersielt formål. Som et resultat er Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ikke under noen omstendigheter ansvarlig for ditt tap av profitt. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH vil heller ikke være ansvarlig for noen tap inkludert bortkastede utgifter, korrupsjon eller destruksjon av data.

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH er ikke ansvarlige for noen skade eller tap som oppstår fordi du ikke kan bruke dette nettstedet. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH kan ikke love at nettstedet vil være uavbrutt eller helt uten feil. På grunn av internetts egenskaper er nettstedet levert på en ‘som tilgjengelig’-basis. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH vil ikke være ansvarlige overfor deg hvis vi ikke er i stand til å levere nettstedet for noen årsak utenfor vår kontroll.

Innhold og reklame

Dette nettstedet gir også linker til andre internett-steder. Da Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ikke har noen kontroll over disse nettstedene, anerkjenner og samtykker du til at Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten for disse eksterne nettstedene, og bifaller ikke eller er ansvarlige for noe innhold, reklameprodukter, tjenester eller andre materialer på eller tilgjengelig fra disse nettstedene.

Endringer av vilkårene

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH kan endre nettstedet eller disse vilkårene når som helst. Hvis du bruker nettstedet etter at Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH har endre vilkårene, vil du være bundet av de nye vilkårene. 

Kontoer

Noen tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet kan kreve at du åpner en konto. Du er eneansvarlig for å opprettholde fortroligheten for informasjonen om din konto (inkludert passord), og for enhver og all aktivitet som inntreffer under kontoen din. Du kan holdes ansvarlig for tatt pådratt av Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH eller annen part grunnet andres bruk av din konto. Du kan ikke bruke noen annens konto på noe tidspunkt uten kontoeierens tillatelse.

Personvern

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH’ personvernerklæring gjelder for bruk av dette nettstedet. For å vise Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH’ personvernerklæring, klikk her.

Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Du vil ikke bruke dette nettstedet for noe formål som er ulovlig eller forbudt i disse vilkårene, betingelsene og varslene. Du kan ikke prøve å få uautorisert tilgang til noen tjenester, andre kontoer, datasystemer eller nettverk koblet til denne nettsiden, gjennom hacking, passord-mining eller noen annen metode. Du kan ikke anskaffe eller prøve å anskaffe noe materiale eller informasjon på noen måte som ikke er gjort tilgjengelig med hensikt.