Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke informatie

Gebruik van deze website

Lees a.u.b. zorgvuldig de volgende voorwaarden, aangezien gebruik van de update.hyundai.com site betekent dat u hiermee instemt.

De rechten over de ontwerpen, afbeeldingen, logo's, foto's en inhoud van deze site zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Ze worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen enkel deel van deze site kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, heruitgeven, tonen, posten of doorgeven zonder schriftelijke toestemming van Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. U mag individuele pagina's enkel bekijken of afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid

We doen ons best om de nauwkeurigheid van alle inhoud te garanderen. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor uw gebruik van deze inhoud. De inhoud van deze site dient enkel ter informatie te worden gebruikt, en niet voor het (niet) maken van beslissingen of het (niet) ondernemen van actie. In het bijzonder kunnen voertuigspecificaties van tijd tot tijd wijzigen. We bevelen ten zeerste aan om uw voertuig door de dichtstbijzijnde Hyundai-dealer te laten controleren.

Deze site is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Dientengevolge is Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor uw mogelijke winstverlies. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen, inclusief gemaakte kosten of corruptie of vernietiging van gegevens.

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH is niet aansprakelijk voor enige geleden schade als gevolg van de onmogelijkheid deze site te gebruiken. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH kan niet garanderen dat deze site storingsvrij is of geen fouten bevat. Vanwege de aard van het internet wordt deze site beschikbaar gesteld op een beschikbaarheidsbasis. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze site niet bereikbaar is wegens redenen buiten onze controle.

Inhoud en advertenties

Deze site bevat ook koppelingen naar andere sites. Aangezien Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH geen controle heeft over deze sites, erkent en bevestigt u dat Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze externe sites, de inhoud, advertentieproducten, diensten of andere materialen op, of beschikbaar via deze sites niet steunt en daarvoor niet verantwoordelijk is.

Wijzigingen van de voorwaarden

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH behoudt het recht voor om deze site of deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als u deze site gebruikt nadat Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH deze voorwaarden heeft gewijzigd, zal uw gebruik onderhavig zijn aan deze nieuwe voorwaarden. 

Accounts

Voor sommige diensten die op of via deze site worden aangeboden kan het nodig zijn een account aan te maken. U bent geheel verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van uw account, alsmede de activiteiten die u uitvoert onder dergelijke account. U kunt verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen geleden door Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH of andere partijen als gevolg van het gebruik van uw account door iemand anders. U mag nooit gebruik maken van de account van een ander, zonder toestemming van de eigenaar van die account.

Privacy

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH’s Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze site. Klik hier om het Privacybeleid van Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH te bekijken.

Geen onwettig of verboden gebruik

U zult deze site niet gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden door deze voorwaarden en kennisgevingen. U mag geen ongeautoriseerde toegang proberen te verkrijgen tot enige Diensten, andere accounts, computersystemen of -netwerken verbonden aan deze site middels hacking, wachtwoord-mining of andere methodes. U mag geen toegang proberen te verkrijgen tot materialen of informatie middels wegen die niet doelbewust beschikbaar zijn gesteld.