Wettelijke informatie

Auteursrechten

Lees deze voorwaarden a.u.b. aandachtig door voordat u deze site gebruikt.

Dit document omschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op de websites update.hyundai.com hierna simpelweg de “site” genoemd. Lees deze pagina a.u.b. aandachtig. Als u de gebruiksvoorwaarden in dit document niet aanvaardt, gebruik de site en de informatie erop dan niet.

Het begrip “Gebruiker” van deze site verwijst naar iedere persoon of organisatie die deze site bezoekt.

Deze site, teksten, afbeeldingen, foto’s, software, logo’s en andere materialen op deze site zijn beschermd door auteursrechten en zijn eigendom van Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Alle teksten, afbeeldingen, geluids- en videobestanden evenals grafische afbeeldingen en andere informatie en beschermde werken die op deze website worden gepubliceerd, vallen – tenzij anders aangegeven – onder de auteursrechten van Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Elk gebruik in de zin van het auteursrecht (duplicatie, distributie, opslag, verzending en reproductie of doorsturen) van de inhoud voor commerciële doeleinden is verboden zonder de schriftelijke toestemming van Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Wijzigingen aanbrengen

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH behoudt het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van deze site op elk moment te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden in werking vanaf het moment dat ze op deze site zijn geplaatst en hebben geen terugwerkende kracht. Het gebruik van deze site is onderhavig aan de voorwaarden die de gebruiker indirect aanvaardt door de site te gebruiken.