Juridisk information

Upphovsrätt

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen.

Detta dokument beskriver de villkor som gäller för update.hyundai.com webbplats, härefter omnämnd som “webbplatsen”. Läs denna sida noggrant. Använd inte webbplatsen och informationen som tillhandahålls på den om du inte accepterar villkoren i detta dokument.

Termen “användare” på denna webbplats betyder alla personer eller organisationer som använder denna webbplats.

Denna webbplats, texter, bilder, foton, programvara, logotyper och andra material på webbplatsen är skyddade av upphovsrätt och tillhör Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Alla texter, bilder, ljud- och videofiler samt grafik och annan information och skyddade verk som publicerats på denna webbplats omfattas – om inte annat anges – till upphovsrätten för Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. All användning i den mening som avses i upphovsrättslagen (duplicering, distribution, lagring, överföring och reproduktion eller vidarebefordran) av innehållet, för kommersiella ändamål, är förbjuden utan skriftligt medgivande från Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Göra ändringar

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH kan när som helst ändra webbplatsens villkor. De nya villkoren träder i kraft i samma ögonblick som de publiceras på webbplatsen och är inte retroaktiva. Användningen av denna webbplats omfattas av villkoren som användaren indirekt godkänner genom att använda webbplatsen.