Förbered för uppdatering
Navigation Updater Ladda ner
Starta Navigation Updater
Välj navigation
&Ladda ner
Uppdateringsguide

Obs: När du kopierar dina uppdateringsfiler till fordonet

1. Navigationsuppdatering är möjlig när AVN(T)-systemet är på
- Varning: Uppdateringen använder fordonets batteri. Se till att batteriet är tillräckligt laddat innan du startar en uppdatering

2. Navigationssystemet kanske inte fungerar ordentligt om fordonets motor stängs av eller om den bärbara enheten som innehåller uppdateringen tas bort under uppdateringen
- Om motorn startas under en uppdatering kan strömmen till systemet avbrytas tillfälligt, vilket kan påverka dataöverföringen och filens integritet

3. Uppdatering av navigering under tomgång kan bryta mot trafikreglerna
- Se till att du följer lokala trafikregler innan du fortsätter med uppdateringen

Premium-class Gen5 Navigation

Ta med den bärbara enheten (USB) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

Välj "Settings" på skärmen All menus
Välj "General" Main menu
Välj "Version info" på skärmen General settings och sedan"Update" -knappen för att fortsätta med uppdateringen

Premium-class Gen2 Navigation

Ta den bärbara enheten (SD-kortet) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

Välj "Setup" på skärmen HOME

Välj ”General" på skärmen Setup

Välj "Version info" på skärmen General och sedan "Update" -knappen för att fortsätta med uppdateringen

ccNC Navigation

Ta med den bärbara enheten (USB) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

Välj "Settings" i Huvudmenyn
Välj "General" på skärmen Settings
Välj “Version info” på skärmen General, och sedan knappen "Update”, för att fortsätta med uppdateringen

Standard-class Gen5W Navigation

Ta med den bärbara enheten (USB) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

Välj "General" Main menu
Välj ”Version info/Update" på skärmen General settings
Välj "Version info/Update" på skärmen General settings och sedan "Update" -knappen för att fortsätta med uppdateringen

Standard-class Gen5W Navigation(8 Inch)

Ta med den bärbara enheten (USB) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

Välj "Setup" Main menu

Välj ”General" på skärmen Setup

Välj "SW Info/Update" på skärmen General Settings och sedan "Update" -knappen för att fortsätta med uppdateringen

Standard-class Gen5W Navigation(Jong-e)

Ta med den bärbara enheten (USB) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

Välj "Setup" Main menu
Välj ”General" på skärmen Setup
Välj "SW Info/Update" på skärmen General Settings och sedan "Update" -knappen för att fortsätta med uppdateringen

Standard-class Gen5 Navigation

Ta den bärbara enheten (SD-kortet) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

Välj "All menus" på skärmen Home

Välj "Settings" på skärmen All menus

Välj "General" på skärmen Settings

Välj "Version info/Update" på skärmen General settings och sedan "Update" för att fortsätta med uppdateringen

Standard-class Gen4 Navigation

Ta den bärbara enheten (SD-kortet) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

Välj "All menus" på skärmen Home

Välj "Settings" på skärmen All menus

Välj "General" på skärmen Settings

Välj "SW info" och sedan "Update" på skärmen General settings för att fortsätta med uppdateringen

Standard-class Gen2 Navigation

Ta den bärbara enheten (SD-kortet) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

När du har satt i SD-kortet och startat om, visas en Software Upgrade skärm Klicka på knappen "Upgrade"

Läs försiktighetsåtgärderna och välj knappen "Agree"

Tryck på knappen "Restart System" när uppgraderingen är klar, eller vänta i 10 sekunder så startar systemet om inom 10 sekunder

Uppdateringen har slutförts

Standard-class Gen1 Navigation

Ta med den bärbara enheten (USB) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

Anslut USB och välj knappen"OK" när uppgraderingsskärmen visas

Välj den karta du vill ladda ner Det detaljerade området kan kontrolleras i nästa steg

Välj knappen "Detail" Kontrollera sedan om landet finns med som du vill ladda ned från kartläggningen

Kontrollera därefter om det land finns som du önskar installera Välj knappen "Back”

Läs försiktighetsåtgärderna och välj knappen "Agree"

Kontrollera versionen när du har slutfört uppdateringen

Compact-class Gen5 Navigation

Ta den bärbara enheten (SD-kortet) till ditt fordon och fortsätt med uppdateringsprocessen.
Anvisningar ges nedan.

Välj "All menus" på skärmen Home

Välj "Settings" på skärmen All menus

Välj "General" på skärmen Settings

Välj "Version info" och sedan "Update" på skärmen "General settings" för att fortsätta med uppdateringen