Vrsta : Navigacija
Sprememba navigacijske logike za povezano pot (alternativna možnost)
Datum registracije : 25-Mar-2022
Od 24. marca 2022 bo trenutno možnost vodenja »Alternativna« pot nadomestila »Stroškovno učinkovita« pot. Pri novi možnosti so upoštevane cestnine ob zagotovitvi največje učinkovitosti.

  • Ciljna platforma vozil: vozila Standard 5W generation, Premium 5th generation, in Premium 6th generation (s storitvami Povezana pot).

  • Opredelitev možnosti poti
    • Priporočena: pot traja najmanj časa (brez sprememb)
    • Alternativna (stroškovno učinkovita pot): pot daje prednost najkrajši razdalji do cilja z najmanjšimi potrebnimi cestninami (novo)
※ Za kratke poti in poti z istimi zneski cestnin sta priporočena in alternativna pot lahko enaki.