Politică de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Cum prelucrează Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH datele cu caracter personal

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH tratează cu seriozitate confidențialitatea informațiilor dvs. Politica noastră de confidențialitate de mai jos explică modul în care vom colecta și utiliza informațiile pe care ni le furnizați. Putem modifica această politică din când în când, iar versiunea actuală va fi publicată ca atare pe acest site. Cuvintele „noi”, „nouă”, „al nostru” se referă la Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, dacă nu se indică altfel.

1. Controlorul de date și cum ne puteți contacta 

Controlorul de date responsabil pentru orice fel de date cu caracter personal colectate și prelucrate în legătură cu utilizarea acestui site web este:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Vă rugăm să trimiteți orice fel de întrebări, dubii sau comentarii pe care le aveți despre această Politică sau orice solicitări referitoare la datele dvs. cu caracter personal prin e-mail la (support.eu@hyundai-autoever.com). Detaliile noastre de contact suplimentare sunt prezente în materialul tipărit.

Informațiile pe care le furnizați atunci când ne contactați vor fi prelucrate pentru a gestiona solicitarea dvs. și vor fi șterse după finalizarea solicitării. Alternativ, vom restricționa prelucrarea informațiilor respective în conformitate cu cerințele legale de păstrare a datelor, dacă este cazul.

2. Utilizarea informativă a site-ului web 

Atunci când vizitați site-ul nostru web pentru informare, de ex. fără a vă înregistra la vreunul dintre serviciile furnizate de noi și fără a ne furniza date cu caracter personal în vreo formă, colectăm în mod automat datele dvs. de acces și fișierele jurnal ale serverului (adresa IP, data și ora accesării, ce pagini de pe site-ul web ați vizitat, inclusiv notificarea dacă accesul a reușit, volumul de date transferate, adresa URL de trimitere de pe site-ul web vizitat anterior și tipul și versiunea de browser pe care l-ați utilizat). Aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru a vă furniza site-ul nostru web și pentru a asigura stabilitatea și eficiența sistemului, dar și pentru a implementa măsuri adecvate de protecție pentru securitatea site-ului web și a serviciilor noastre.

Datele cu caracter personal colectate în mod automat sunt necesare pentru a furniza site-ul web Articolul 6 sec. 1 decl. 1 lit. f GDPR (interes legitim) cu privire la utilizarea de către noi a informațiilor tehnice pentru a ne îmbunătăți sistemele, pentru a face mai comodă utilizarea de către dvs. a site-urilor web sau pentru a garanta securitatea site-urilor noastre web. Acest lucru se bazează pe interesul nostru legitim, deoarece datele utilizate în aceste scopuri sunt stocate pe o perioadă limitată și nu ne permit să identificăm personal un utilizator.

Datele cu caracter personal care sunt colectate sunt șterse în mod automat după îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. 

3. Categorii de destinatari și transferul internațional al datelor

Orice acces la datele dvs. cu caracter personal este restricționat la acele persoane care trebuie să le cunoască pentru a-și îndeplini responsabilitățile de serviciu.

Este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile respective destinatarilor și categoriilor de destinatari enumerați mai jos.

• Părți terțe private - Instituții private afiliate sau neafiliate, diferite de noi.

• Procesatori de date – Anumite părți terțe, afiliate sau neafiliate, pot primi datele dvs. cu caracter personal pentru a le prelucra în numele nostru, în conformitate cu instrucțiuni corespunzătoare, după cum este necesar pentru scopurile respective de prelucrare. Procesatorii de date vor fi supuși obligațiilor contractuale de a implementa măsuri corespunzătoare de securitate tehnică și organizațională pentru a proteja datele cu caracter personal și de a prelucra datele cu caracter personal doar în conformitate cu instrucțiunile.

• Autoritățile guvernamentale, instanțele, consultanții externi și terțe părți similare care sunt instituții publice, după cum se solicită sau se permite prin legea aplicabilă.

În sfera activităților de partajare a informațiilor expuse mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în alte țări (inclusiv țări din afara SEE), care pot avea standarde de protecție a datelor diferite de cele din țara dvs. de reședință. Serverele noastre sunt situate în Germania. 

Vă rugăm să rețineți că datele prelucrate într-o țară străină pot fi supuse legislațiilor străine și pot fi accesibile guvernelor, instanțelor, organelor de aplicare a legii și agențiilor de reglementare străine. Cu toate acestea, vom încerca să adoptăm măsuri rezonabile pentru a menține un nivel adecvat de protecție a datelor și atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în astfel de țări.

4. Drepturile dvs.

Conform legislației care vi se aplică,  puteți avea dreptul să vă exercitați câteva sau toate drepturile de mai jos:

• să solicitați (i) informații despre datele dvs. cu caracter personal care sunt păstrate și să (ii) aveți acces la datele dvs. cu caracter personal care sunt păstrate, inclusiv scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate și destinatarii datelor, precum și eventualele perioade de păstrare;

• să solicitați rectificarea, eliminarea sau restricționarea datelor dvs. cu caracter personal, de ex. deoarece (i) sunt incomplete sau inexacte, (ii) nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate, sau (iii) consimțământul pe care se baza prelucrarea a fost retras;

• să refuzați să furnizați și – fără a afecta activitățile de prelucrare a datelor care au avut loc înainte de respectiva retragere – să vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în orice moment;

• să vă opuneți, din motive referitoare la o anumită situație, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, vă rugăm să ne furnizați informații despre situația dvs. specifică. După evaluarea faptelor prezentate de dvs., fie vom înceta să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, fie vă vom prezenta motive legitime convingătoare pentru o prelucrare continuă; și/sau

• să faceți demersuri legale în legătură cu orice eventuală încălcare a drepturilor dvs. privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cât și să depuneți reclamații în fața instituțiilor competente de reglementare privind protecția datelor.

• să solicitați (i) să primiți datele cu caracter personal referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil pe dispozitive și (ii) să transmiteți datele respective altui controlor fără piedici din partea noastră; atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, veți avea dreptul ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise direct de către noi către alt controlor de date;

• să faceți reclamații la autoritatea de supraveghere, fără a aduce prejudicii altor soluționări administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere, în special în Statul Membru unde aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor personale referitoare la dvs. încalcă cerințele GDPR.

Vă puteți (i) exercita drepturile menționate mai sus sau (ii) puteți adresa întrebări sau (iii) puteți face reclamații cu privire la prelucrarea de către noi a datelor contactându-ne la detaliile de contact menționate în secțiunea 1.

5. Modificările aduse Politicii de confidențialitate

Această Politică poate necesita o actualizare din când în când – de ex. din cauza implementării tehnologiilor noi sau a introducerii de servicii noi. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau completa această Politică în orice moment. Vom publica modificările pe site-ul nostru web și/sau vă vom informa în consecință.

6. Linkuri la alte site-uri web

Site-urile noastre web pot conține linkuri la alte site-uri din afara grupului. Nici Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, nici companiile din grupul său nu sunt responsabile pentru confidențialitatea și securitatea acestor site-uri. Această politică de confidențialitate este valabilă doar pentru acest site web.