Informații juridice

Dreptul de autor

Vă rugăm să citiți acești termeni cu atenție înainte de utilizarea paginii.

Acest document stabilește termenii și condițiile care se aplică paginii update.hyundai.com website, denumită în continuare „pagină”. Vă rugăm să citiți această pagină cu atenție. Dacă nu acceptați termenii acestui document, nu aveți voie să utilizați pagina și informațiile furnizate.

Termenul „utilizator” de pe această pagină web se referă la orice persoană sau organizați care accesează această pagină web.

Această pagină, imaginile, fotografiile, software-ul, logo-urile și alte materiale sunt protejate prin drept de autor și aparțin Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Toate textele, imaginile, fișierele audio și video precum și elementele grafice și alte informații și lucrări protejate publicate pe această pagină web se supun - dacă nu se menționează altceva - dreptul de autor al Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Orice utilizare în termenii legii drepturilor de autor (multiplicare, distribuire, stocare, transmitere și reproducere sau trimitere) a conținutului în scopuri comerciale este interzisă fără acordul scris al Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Modificări

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH poate modifica oricând Termenii de Utilizare ai Paginii. Noile condiții intră în vigoare din momentul în care sunt publicate pe această pagină și nu sunt retroactive. Utilizarea acestei pagini se supune termenilor și condițiilor pe care utilizatorul le acceptă în mod indirect prin utilizarea paginii.