Pregătiți-vă pentru actualizare
Navigation Updater Descărcare
Porniți Navigation Updater
Selectare Navigation
&Descărcare
Ghid de actualizare

Navigation Updater Descărcare
Dați clic pe butonul corespunzător pentru computerul dvs. pentru a descărca programul care va instala „Navigation Updater”.
Dând clic pe butonul de descărcare, sunteți de acord să respectați „Condițiile de utilizare” pentru aplicație.
înainte de actualizare.

Specificații PC recomandate

- OS: Windows 10 / 11 (32bit/64bit), macOS X 10.10 ~
- Browser web: Microsoft Edge, Chrome, Safari
- Hard Disk: Capacitatea disponibilă a hard diskului pe unitatea C trebuie
să fie mai mare de 1GB

Listă de verificare înainte de actualizare

- Confirmați din nou informațiile sistemului dvs. de navigație
- Actualizarea sistemului de navigație este efectuată prin dispozitive de stocare portabile(dispozitiv USB sau card SD)

install the downloaded file
Instalați fișierul de descărcare.
select region
Selectați o regiune și dați clic pe „Înainte”.
Selectați o marcă și dați clic pe „Înainte”.
Selectați o limbă și dați clic pe „Înainte”.
Înainte de a instala Navigation Updater, verificați și acceptați condițiile Contractului de licență și condițiile licenței software-ului de navigație, apoi dați clic pe butonul „Înainte”.
Selectați locația unde doriți să salvați programul, apoi dați clic pe butonul „Înainte” pentru a continua instalarea. Bifați caseta pentru a crea o comandă rapidă pe desktopul dvs. Windows.
Dați clic pe butonul „Deschide”.
„Aplicația nu poate fi deschisă deoarece Apple nu poate verifica dacă aceasta conține software rău intenționat” poate apărea în timpul instalării Navigation Updater.
Deschideți Preferințe sistem > [Securitate și intimitate].
Dați clic pe butonul „Deschide oricum” din: [Securitate și intimitate] > [General] > Permite aplicațiile descărcate:
Dați clic pe butonul „Deschide”.
Instalați fișierul descărcat.
Selectați o regiune și dați clic pe „Înainte”.
Selectați o marcă și dați clic pe „Înainte”.
Selectați o limbă și dați clic pe „Înainte”.
Înainte de a instala Navigation Updater, verificați și acceptați condițiile Contractului de licență și condițiile licenței software-ului de navigație, apoi dați clic pe butonul „Înainte”.
Dați clic pe butonul „Finalizare” pentru a finaliza instalarea.
Porniți Navigation Updater.