Politika privatnosti
Politika privatnosti

Kako tvrtka Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH obrađuje osobne podatke

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH shvaća ozbiljno privatnost vaših podataka. Naša Politika privatnosti u nastavku objašnjava kako ćemo prikupljati i koristiti podatke koje nam dajete. Ova politika se može povremeno mijenjati, a tekuća verzija bit će ona objavljena na ovoj web-lokaciji. Riječ "mi", "nas" ili "naš" odnosi se na tvrtku Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, osim ako nije drugačije naznačeno.

1. Kontrolor obrade podataka i uspostavljanje kontakta s nama

Odgovorni kontrolor obrade podatka svih osobnih podataka prikupljenih i obrađenih u vezi s korištenjem ove web-lokacije je:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Molimo pošaljite bilo kakva pitanja, nedoumice ili komentare koje imate o ovoj Politici ili bilo kakve zahtjeve u vezi s vašim osobnim podacima putem e-pošte (support.eu@hyundai-autoever.com). Naši daljnji podaci za kontakt objavljeni su u otisku.

Podaci koje navedete kada nas kontaktirate bit će obrađeni za obradu vašeg zahtjeva i izbrisat će se kada vaš zahtjev bude završen. Alternativno, ograničit ćemo obradu odgovarajućih podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima za čuvanje, ako je primjenjivo.

2. Informativna uporaba web-lokacije

Kada posjetite našu web-lokaciju iz informativnih razloga, tj. bez registracije za bilo koju od naših usluga i bez pružanja osobnih podataka u bilo kojem drugom obliku, automatski prikupljamo vaše pristupne podatke i zapise dnevnika poslužitelja (IP adresu, datum i vrijeme vašeg pristupa, koje ste stranice posjetili na našoj web-lokaciji, uključujući obavijest o uspješnom pristupu, količinu prenesenih podataka, URL preporuke vaše prethodno posjećene web-lokacije, te vrstu i verziju vašeg pretraživača). Ovi su osobni podaci potrebni kako bismo vam pružili našu web-lokaciju, osigurali stabilnost i učinkovitost sustava, te proveli odgovarajuće mjere zaštite naše web-lokacije i usluga.

Automatski prikupljeni osobni podaci potrebni su za pružanje web-lokacije članak 6, odjeljak 1, stavak 1, alineja f) GDPR (legitimni interes) s obzirom na našu uporabu tehničkih informacija radi unaprjeđenja naših sustava, činjenja vaše uporabe web-lokacije prikladnijom ili osiguranjem sigurnost naših web-lokacija. Ovo se temelji na našem legitimnom interesu, jer se podaci koji se koriste u ove svrhe pohranjuju ograničeno razdoblje i ne dopuštaju nam osobnu identifikaciju korisnika.

Osobni podaci, koji se prikupljaju automatski, se brišu nakon što se ispune gore navedene svrhe.

3. Kategorije primatelja i prekogranični prijenos podataka

Svaki pristup vašim osobnim podacima ograničen je na one pojedince koji ih trebaju znati kako bi ispunili svoje radne obaveze.

Vaše osobne podatke možemo prenijeti u odgovarajuće svrhe primateljima i kategorijama primatelja navedenih u nastavku.

  • Privatnim trećim stranama - Povezana ili nepovezana privatna tijela koja nismo mi.

  • Obrađivačima podataka - Određene treće strane, bilo povezane ili nepovezane, mogu primiti vaše osobne podatke za obradu takvih podataka u naše ime prema odgovarajućim uputama prema potrebi za odgovarajuće svrhe obrade. Obrađivači podataka podliježu ugovornim obvezama za provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu osobnih podataka i za obradu osobnih podataka samo prema uputama.

  • Vladinim tijelima, sudovima, vanjskim savjetnicima i sličnim trećim stranama, koja su javna tijela ovlaštena prema zahtjevima ili važećim zakonima.

U okviru gore navedenih aktivnosti razmjene podataka, vaši se osobni podaci mogu prenijeti u druge zemlje (uključujući zemlje izvan EGP-a) koje mogu imati drugačije standarde zaštite podataka od vaše zemlje prebivališta. Naši poslužitelji nalaze se u Njemačkoj.

Napominjemo da podaci obrađeni u stranoj zemlji mogu biti podložni stranim zakonima i dostupni stranim vladama, sudovima, policijskim tijelima i regulatornim agencijama. Međutim, nastojat ćemo poduzeti razumne mjere s takvim zemljama kako bismo zadržali odgovarajuću razinu zaštite podataka i pri obradi vaših osobnih podataka.

4. Vaša prava

Prema zakonodavstvu koje se odnosi na vas, možda imate pravo ostvariti neka ili sva sljedeća prava:

  • zahtijevati (i) informaciju o tome čuvaju li se vaši osobni podaci i (ii) pristupiti svojim osobnim podacima koji se čuvaju, uključujući svrhe obrade, kategorije dotičnih osobnih podataka i primatelje podataka, kao i potencijalna razdoblja čuvanja;

  • zahtijevati ispravak, brisanje ili ograničavanje vaših osobnih podataka, npr. jer (i) su nepotpuni ili netočni, (ii) više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili (iii) je povučena privola na kojoj se obrada temeljila;

  • odbiti pružiti i - bez utjecaja na aktivnosti obrade podataka koje su se dogodile prije takvog povlačenja - u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu vaših osobnih podataka;

  • iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju prigovoriti da vaši osobni podaci budu podvrgnuti obradi. U tom slučaju, molimo vas da nam date informacije o vašoj konkretnoj situaciji. Nakon procjene činjenica koje ste iznijeli, ili ćemo prestati obrađivati vaše osobne podatke ili ćemo vam predstaviti naše uvjerljive legitimne razloge za nastavak obrade; i/ili

  • poduzimati pravne radnje u vezi s bilo kakvim potencijalnim kršenjem vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka, kao i podnositi žalbe nadležnim organima za reguliranje zaštite podataka.

  • zahtijevati (i) primitak osobnih podataka u vezi s vama, koje ste nam dali, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu i (ii) da te podatke nesmetano prenosimo osobno prenosimo drugom kontroloru obrade; tamo gdje je tehnički izvedivo, imate pravo na prijenos osobnih podataka izravno od nas drugom kontroloru obrade;

  • Uložiti pritužbu nadzornom tijelu, ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski lijek, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da obrada osobnih podataka, koji se odnose na vas, krši zahtjeve GDPR-a.

Možete (i) ostvariti gore navedena prava ili (ii) postaviti bilo kakva pitanja ili (iii) podnijeti bilo kakvu pritužbu u vezi s našom obradom podataka kontaktirajući nas na pojedinosti o osobi za kontakt navedene u odjeljku 1.

5. Izmjene Politike privatnosti

Ova Politika može povremeno zahtijevati ažuriranje - npr. zbog implementacije novih tehnologija ili uvođenja novih usluga. Zadržavamo pravo izmjene ili dopune ove Politike u bilo kojem trenutku. Promjene ćemo objaviti na našoj web-lokaciji i/ili vas o tome na odgovarajući način obavijestiti.

6. Poveznice na druge web-lokacije

Naše web-lokacije mogu sadržavati veze na druge web-lokacije izvan grupe. Niti tvrtka Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, niti tvrtke iz njene grupe, nisu odgovorne za privatnost i sigurnost ovih web-lokacija. Ova politika privatnosti primjenjuje se samo na ovu web-lokaciju.