Navigation Updater Preuzimanje
Vodič za ažuriranje
Navigation Updater Preuzimanje
Pritisnite gumb prikladan za vaše računalo za preuzimanje programa koji će instalirati "Navigation Updater".
Klikom na gumb za preuzimanje prihvaćate "Uvjete korištenja" za aplikaciju.
prije ažuriranja.

Preporučene specifikacije računala

- OS: Windows 10 / 11 (32bit/64bit), macOS X 10.10 ~
- Web preglednik: Microsoft Edge, Chrome, Safari
- Tvrdi Disk: C Raspoloživi kapacitet pogona tvrdog diska trebao bi biti veći od 1GB

Kontrolni popis prije ažuriranja

- Ponovno potvrdite podatke o navigacijskom sustavu
- Ažuriranje navigacije vrši se putem prijenosnih uređaja za pohranu (USB uređaj ili SD kartica)