Pripremite za ažuriranje
Navigation Updater Preuzimanje
Pokrenite Navigation Updater
Odaberite navigaciju
&Preuzmite
Vodič za ažuriranje

Dvostrukim klikom na prečac na radnoj površini pokrenite Navigation Updater.