Kasutustingimused

Juriidiline teave

Veebisaidi kasutamine

Lugege update.hyundai.com saidi kasutamisel järgmised tingimused hoolikalt läbi, sest see tähendab, et nõustute nendega.

Selle saidi kujunduste, piltide, logode, fotode ja sisu õigused kuuluvad ettevõttele Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH või on neile litsentsitud. Neid kaitsevad autoriõigus, kaubamärgid ja muud intellektuaalomandi õigused. Te ei tohi kopeerida, reprodutseerida, muuta, levitada, uuesti publitseerida, kuvada, postitada ega edastada selle saidi mis tahes osa ilma ettevõtte Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH kirjaliku loata. Üksikuid lehti saate vaadata või printida ainult isiklikuks kasutamiseks.

Vastutus

Püüame tagada kogu sisu täpsuse. Kuid me ei võta endale mingit vastutust sisu kasutamise eest teie poolt. Veebisaidi sisu tuleks kasutada ainult teavitamise eesmärgil ja te ei tohiks sellele tugineda, et teha (või hoiduda) mis tahes otsuse tegemisest või (hoiduda) mis tahes tegevusest. Eelkõige võivad sellel veebisaidil esitatud sõiduki tehnilised andmed aeg-ajalt muutuda. Soovitame tungivalt külastada lähimat Hyundai edasimüüjat, et sõidukid isiklikult üle vaadata.

Veebisait on ette nähtud isiklikuks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada ühelgi ärilisel eesmärgil. Sellest tulenevalt ei vastuta Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH mitte mingil juhul teie saamata jäänud kasumi eest. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ei vastuta ka kahjude, sealhulgas raisatud kulude, korruptsiooni ega andmete hävitamise eest.

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ei vastuta kahjude ega kulude eest, mis tulenevad teie suutmatusest seda saiti kasutada. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ei saa lubada, et veebisaidi töö on katkematu või täiesti veatu. Interneti olemuse tõttu pakutakse veebisaiti „vastavalt saadavusele“. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ei vastuta teie ees, kui me ei suuda seda veebisaiti mingil meie kontrolli alt väljas oleval põhjusel töös hoida.

Sisu ja reklaamid

See sait sisaldab ka linke teistele veebisaitidele. Kuna Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ei oma nende saitide üle kontrolli, tunnistate ja nõustute, et Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ei vastuta nende väliste saitide kättesaadavuse eest ega toeta ega vastuta nende sisu, reklaamide, teenuste ega muude materjalide eest nendel saitidel või nende kaudu saadavatel saitidel.

Tingimuste muudatused

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH võib saiti või neid tingimusi igal ajal muuta. Kui kasutate saiti pärast seda, kui Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH on muutnud tingimusi, siis olete seotud uute tingimustega. 

Kontod

Mõned veebisaidil või selle kaudu pakutavad teenused võivad nõuda konto avamist. Te vastutate täielikult oma konto (sh parooli) teabe konfidentsiaalsuse säilitamise eest ning kõigi teie kontol toimuvate tegevuste eest. Võite olla vastutav kahjude eest, mis on tekkinud ettevõtte Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH või mõne muu osapoole poolt, kuna keegi teine kasutab teie kontot. Ilma kontoomaniku loata ei tohi te kellegi teise kontot kunagi kasutada.

Privaatsus

Selle veebisaidi kasutamisel kehtivad ettevõtte Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH privaatsuseeskirjad. Ettevõtte Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH privaatsuseeskirjade vaatamiseks klõpsake siin.

Lubamatu ebaseaduslik või keelatud kasutamine

Te tohi kasutada seda veebisaiti ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik või keelatud käesolevate tingimuste ja teadetega. Te ei tohi häkkimise, paroolikaevandamise ega muude vahendite abil proovida saada volitamata juurdepääsu ühelegi selle veebisaidiga ühendatud teenustele, muudele kontodele, arvutisüsteemidele või võrkudele. Te ei tohi hankida ega üritada hankida materjale ega teavet viisil, mida ei ole tahtlikult kättesaadavaks tehtud.