Juriidiline teave

Autoriõigus

Enne saidi kasutamist lugege need tingimused hoolikalt läbi.

Selles dokumendis sätestatakse tingimused, mis kehtivad veebisaidi update.hyundai.com (edaspidi lihtsalt „sait“) suhtes. Lugege see leht hoolikalt läbi. Kui te selle dokumendi tingimustega ei nõustu, ärge kasutage saiti ja sellel esitatud teavet.

Selle veebisaidi mõiste „kasutaja“ tähendab mis tahes isikut või organisatsiooni, kes sellele veebisaidile juurde pääseb.

See sait, tekstid, pildid, fotod, tarkvara, logod ja muud materjalid saidil on kaitstud autoriõigusega ja kuuluvad ettevõttele Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Kõik sellel veebisaidil avaldatud tekstid, pildid, heli- ja videofailid ning graafika ja muu teave ning kaitstud teosed kuuluvad ettevõtte Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH autoriõiguse alla, kui ei ole märgitud teisiti. Igasugune kasutamine autoriõiguse seaduse tähenduses (dubleerimine, levitamine, säilitamine, edastamine ja reprodutseerimine või edastamine) on keelatud ilma ettevõtte Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH kirjaliku nõusolekuta.

Muudatuste tegemine

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH võib igal ajal saidi kasutustingimusi muuta. Uued tingimused jõustuvad hetkest, mil need on sellel saidil avaldatud ja ei ole tagasiulatuvad. Selle saidi kasutamisele kehtivad tingimused, millega kasutaja saidi kasutamisel kaudselt nõustub.