Upozornenia

Vozidlo na obrázku je koncepčné vozidlo, pri ktorom nie je možné poskytnúť informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂.

Typ : Navigácia
Update Notice
Máj 2022 – Aktualizácia mapy navigácie a softvéru
Dátum registrácie : 30-May-2022

Nové funkcie a vylepšenia


□ Pri hľadaní cieľa môžete skontrolovať a vybrať požadovaný typ trasy pomocou obrazovky: „Najrýchlejší / Úsporný /  Priorita diaľnice “ 

   Naraz porovnajte vzdialenosti a čas cesty a vyberte si požadovanú trasu

   ▷ Ak stlačíte tlačidlo [Viac trás] na obrazovke Prehľad trasy, zobrazia sa všetky trasy

   

external_imageexternal_image


□ Ak je počas používania mapy aktivované rozpoznávanie hlasu, informácie o rozpoznávaní hlasu sa zobrazia na samostatnej obrazovke, ktorá je oddelená

   od obrazovky mapy

   ▷ Zoznámte sa s novou postavou pre rozpoznávanie hlasu, vaším vlastným osobným asistentom!   


external_image


external_image external_image

< Postava pre rozpoznávanie hlasu Hyundai >

   

□ Keď používate Navigačný systém na vyhľadávanie blízkych bodov záujmu, môžete teraz vybrať len miesta špecifické pre značku, ktoré chcete

   Stačí použiť tlačidlo filtra!

    Zobrazte výsledky vyhľadávania v okolí na obrazovke Mapa pomocou konfigurácie nastavení

      Ak tak chcete urobiť, prejdite na obrazovku Domov a vyberte:

      [Menu navigácie] > [Kategória BZ] a potom vyberte kategóriu BZ

    Vyberte značku, ktorú chcete, tak, že prejdete do ľavej hornej časti vybranej obrazovky Kategória BZ a vyberte tlačidlo [Filter]

      Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadované možnosti značky


external_image


external_image
Typ hlavných jednotiek s dostupnou aktualizáciou


Poskytuje aktualizáciu mapy navigácie a vylepšenia. Informácie o novej verzii

nájdete v časti Zoznam vhodných vozidiel k dispozícii na prevzatie“ v tomto upozornení.

   ▷ Navigačné systémy s dostupnou aktualizáciou: Systémy s nasledujúcou reprezentatívnou obrazovkou


□ Compact Gen5 Navigation


external_image  


□ Standard-class Gen5 Navigation


external_image external_image external_image


□ Standard-class Gen5W Navigation


external_image external_image


□ Standard-class Gen5W(8 inch) Navigation


external_image external_image external_image


□ Premium-class Gen5 Navigation


external_image external_image
Vyhlásenie


□ Na prevzatie svojej mapy použite výhradne oficiálny softvér NaU (Navigation Updater), ktorý nájdete na tejto webovej stránke. Po prevzatí ako skopírovaní z iných 

    zdrojov nemusí byť aktualizácia úspešná a môže to viesť k závažným problémom v navigačnom systéme

□ Ak zaznamenáte nejaké problémy počas používania softvéru NaU, prípadne pred inštaláciou alebo po nej, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Hyundai

□ Ak je vo vašom navigačnom systéme karta SD, je potrebné na aktualizáciu softvéru a mapy použiť kartu SD. Zásuvka na kartu SD sa nachádza pod obrazovkou 

    displeja vozidla, prípadne nad ňou

   ▷ Ak je vo vašom vozidle karta SD s kapacitou 16 GB, zakúpte si kartu SD vyššej triedy s kapacitou 32 GB
      ~ Nepoužívajte kartu micro SD ~

    Ak je vo vašom vozidle karta SD s kapacitou 32 GB, použite ju na aktualizáciu

    Nepoužívajte kartu SD na ukladanie hudby ani iných dátových súborov

□ Ak nie je vo vašom navigačnom systéme karta SD, je potrebné na aktualizáciu softvéru a mapy použiť jednotku USB flash

    Pred použitím softvéru NaU naformátujte USB (ExFat)

□ Pri voľbe svojho vozidla sa pred spustením procesu prevzatia uistite, či je model/ročník vozidla správny

    Ak sa zvolí nesprávny model/ročník, aktualizáciu nemožno vykonať

□ Vyberte správnu jednotku na svojom počítači, ak k počítaču pripájate viaceré médiá

   ▷ Médiá odpojte len po potvrdení, že bol proces prevzatia dokončený

□ Pri odpojení média počas procesu preberania môže dôjsť k poškodeniu súborov a chybe aktualizácie mapy

□ Poznámka:

    táto aktualizácia poskytuje softvér (ktorý môže obsahovať pridanie nových funkcií a odstránenie iných) a údaje mapy, ktoré môžu zmeniť používateľské funkcie a 

       prostredie. Po inštalácii nie je možné vrátiť späť predchádzajúcu verziu softvéru

    Určité nové funkcie, napríklad Spojené trasovanie a Údaje o počasí, vyžadujú na prístup aktívne predplatné Bluelink

□ Upozornenie:

   1) Počas inštalácie sofvéru vozidla musí byť motor spustený, aby sa batéria nabíjala. Nevypínajte kľúč zapaľovania ani nevysúvajte kartu SD/USB počas procesu inovácie

   2) Aktualizácia navigácie na voľnobehu môže porušovať príslušné dopravné predpisy. Pred pokračovaním v aktualizácii sa uistite, že dodržiavate miestne dopravné predpisy

   3) Ako dvakrát skontrolujete, či je vozidlo naštartované

      – Štartovací spínač signalizuje polohu „ON“, prípadne štartovacie tlačidlo svieti 

      – aktualizácia softvéru môže ovplyvniť funkčnosť komponentov z trhu s náhradnými dielmi

        (tzn. kamera s pohľadom dozadu, reproduktory atď.)


external_image


Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Hyundai, prípadne zavolajte do strediska starostlivosti o zákazníkov