Upozornenia

Vozidlo na obrázku je koncepčné vozidlo, pri ktorom nie je možné poskytnúť informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂.

Typ : Navigácia
Update Notice
November 2022 – Aktualizácia mapy navigácie a softvéru
Dátum registrácie : 23-Nov-2022

Nové funkcie a vylepšenia


□ Doprajte si zvukovú terapiu! Zbierku zvukov prírody sme obohatili o veľmi emocionálnu kompozíciu od hudobného režiséra Jeong Jae-il, 

     autora hudby k filmom „Squid Game“ a „Parasite“! Stiahnite si ju spolu s najnovším softvérom

   ▷ Doprajte si našu novú, rozšírenú zbierku zvukov prírody: život v lese, morský príboj, komunikácia s vesmírom a svitanie v meste


Standard-class Gen5W

  


Music Director Jaeil Jeong


□ Už ste niekedy použili zvukový efekt na zvuk Bluetooth a potom ste prepli na rozhlasový program uvádzaný moderátorom? Keďže príslušný zvukový efekt 

     pre živé vystúpenie je stále aktívny, možno ste si všimli, že hlas moderátora znel trochu zvláštne. Ale odteraz si môžete prispôsobiť zvukové efekty pre každý 

     režim médií! Vždy si vychutnajte ten najlepší zvukový zážitok pre každý režim, ako sú rádio, hudba z USB a zvuk Bluetooth

   ▷ Efekty zmeníte na obrazovke príslušného média pomocou [Rýchleho menu]

      ※ Zvukové efekty Apple CarPlay a Google Android Auto fungujú dobre s efektmi Bluetooth Audio


Standard-class Gen5W

  

      

□ Nový motív pre elektromobily, ktorý sa prvýkrát objavil pri modele IONIQ 5, sa teraz môže používať vo všetkých vozidlách s elektromotorom vybavených 

     systémom infotainmentu štandardnej triedy Gen5W! Jednoducho skontrolujete dojazd, stav batérie, informácie o energii, spotrebe energie a ďalšie 

     informácie o svojom elektrickom vozidle pomocou úplne nového grafického motívu!


Standard-class Gen5W

  


  


  


□ Pomocou hlasového ovládania teraz môžete nastaviť alebo zmeniť svoju adresu domov alebo na pracovisko. 

     Stačí vysloviť „Domov“ a následne svoju domácu adresu a tá sa hneď nastaví. Je to veľmi jednoduché a pohodlné!

   ▷ Ak nemáte nastavenú adresu domov alebo na pracovisko, môžete ich nastaviť okamžite vyslovením adresy „Domov“ alebo na „Pracovisko“

   ▷ Ak už máte nastavené adresy domov alebo na pracovisko, môžete ich zmeniť vyslovením „Zmeniť adresu domov“ alebo „Zmeniť adresu na pracovisko“


Standard-class Gen5W<Prosím, vyslovte adresu, ktorá sa má nastaviť ako adresa „Domov“>

<Uložiť ako adresu „Domov“?>
Typ hlavných jednotiek s dostupnou aktualizáciou


Poskytuje aktualizáciu mapy navigácie a vylepšenia. Informácie o novej verzii

nájdete v časti Zoznam vhodných vozidiel k dispozícii na prevzatie“ v tomto upozornení.

   ▷ Navigačné systémy s dostupnou aktualizáciou: Systémy s nasledujúcou reprezentatívnou obrazovkou


□ Standard-class Gen1 Navigation


external_image external_image


□ Standard-class Gen2 Navigation


external_image external_image


□ Standard-class Gen4 Navigation


external_image external_image external_image


□ Compact Gen5 Navigation


external_image  


□ Standard-class Gen5 Navigation


external_image external_image external_image


□ Standard-class Gen5W Navigation


external_image external_image


□ Standard-class Gen5W(8 inch) Navigation


external_image external_image external_image


□ Premium-class Gen2 Navigation


external_image external_image external_image


□ Premium-class Gen5 Navigation


external_image external_image
Vyhlásenie


□ Na prevzatie svojej mapy použite výhradne oficiálny softvér NaU (Navigation Updater), ktorý nájdete na tejto webovej stránke. Po prevzatí ako skopírovaní z iných 

    zdrojov nemusí byť aktualizácia úspešná a môže to viesť k závažným problémom v navigačnom systéme

□ Ak zaznamenáte nejaké problémy počas používania softvéru NaU, prípadne pred inštaláciou alebo po nej, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Hyundai

□ Ak je vo vašom navigačnom systéme karta SD, je potrebné na aktualizáciu softvéru a mapy použiť kartu SD. Zásuvka na kartu SD sa nachádza pod obrazovkou 

    displeja vozidla, prípadne nad ňou

   ▷ Ak je vo vašom vozidle karta SD s kapacitou 16 GB, zakúpte si kartu SD vyššej triedy s kapacitou 32 GB
      ~ Nepoužívajte kartu micro SD ~

    Ak je vo vašom vozidle karta SD s kapacitou 32 GB, použite ju na aktualizáciu

    Nepoužívajte kartu SD na ukladanie hudby ani iných dátových súborov

□ Ak nie je vo vašom navigačnom systéme karta SD, je potrebné na aktualizáciu softvéru a mapy použiť jednotku USB flash

    Pred použitím softvéru NaU naformátujte USB (ExFat)

□ Pri voľbe svojho vozidla sa pred spustením procesu prevzatia uistite, či je model/ročník vozidla správny

    Ak sa zvolí nesprávny model/ročník, aktualizáciu nemožno vykonať

□ Vyberte správnu jednotku na svojom počítači, ak k počítaču pripájate viaceré médiá

   ▷ Médiá odpojte len po potvrdení, že bol proces prevzatia dokončený

□ Pri odpojení média počas procesu preberania môže dôjsť k poškodeniu súborov a chybe aktualizácie mapy

□ Poznámka:

    táto aktualizácia poskytuje softvér (ktorý môže obsahovať pridanie nových funkcií a odstránenie iných) a údaje mapy, ktoré môžu zmeniť používateľské funkcie a 

       prostredie. Po inštalácii nie je možné vrátiť späť predchádzajúcu verziu softvéru

    Určité nové funkcie, napríklad Spojené trasovanie a Údaje o počasí, vyžadujú na prístup aktívne predplatné Bluelink

□ Upozornenie:

   1) Počas inštalácie sofvéru vozidla musí byť motor spustený, aby sa batéria nabíjala. Nevypínajte kľúč zapaľovania ani nevysúvajte kartu SD/USB počas procesu inovácie

   2) Aktualizácia navigácie na voľnobehu môže porušovať príslušné dopravné predpisy. Pred pokračovaním v aktualizácii sa uistite, že dodržiavate miestne dopravné predpisy

   3) Ako dvakrát skontrolujete, či je vozidlo naštartované

      – Štartovací spínač signalizuje polohu „ON“, prípadne štartovacie tlačidlo svieti 

      – aktualizácia softvéru môže ovplyvniť funkčnosť komponentov z trhu s náhradnými dielmi

        (tzn. kamera s pohľadom dozadu, reproduktory atď.)


external_image


Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Hyundai, prípadne zavolajte do strediska starostlivosti o zákazníkov