Typ : Navigácia
November 2022 – Aktualizácia mapy navigácie a softvéru
Dátum registrácie : 23-Nov-2022

Nové funkcie a vylepšenia


□ Doprajte si zvukovú terapiu! Zbierku zvukov prírody sme obohatili o veľmi emocionálnu kompozíciu od hudobného režiséra Jeong Jae-il,

autora hudby k filmom „Squid Game“ a „Parasite“! Stiahnite si ju spolu s najnovším softvérom

Doprajte si našu novú, rozšírenú zbierku zvukov prírody: život v lese, morský príboj, komunikácia s vesmírom a svitanie v meste


Standard-class Gen5W


Music Director Jaeil Jeong


Už ste niekedy použili zvukový efekt na zvuk Bluetooth a potom ste prepli na rozhlasový program uvádzaný moderátorom? Keďže príslušný zvukový efekt

pre živé vystúpenie je stále aktívny, možno ste si všimli, že hlas moderátora znel trochu zvláštne. Ale odteraz si môžete prispôsobiť zvukové efekty pre každý

režim médií! Vždy si vychutnajte ten najlepší zvukový zážitok pre každý režim, ako sú rádio, hudba z USB a zvuk Bluetooth

Efekty zmeníte na obrazovke príslušného média pomocou [Rýchleho menu]

※ Zvukové efekty Apple CarPlay a Google Android Auto fungujú dobre s efektmi Bluetooth Audio


Standard-class Gen5W

Nový motív pre elektromobily, ktorý sa prvýkrát objavil pri modele IONIQ 5, sa teraz môže používať vo všetkých vozidlách s elektromotorom vybavených

systémom infotainmentu štandardnej triedy Gen5W! Jednoducho skontrolujete dojazd, stav batérie, informácie o energii, spotrebe energie a ďalšie

informácie o svojom elektrickom vozidle pomocou úplne nového grafického motívu!


Standard-class Gen5W
□ Pomocou hlasového ovládania teraz môžete nastaviť alebo zmeniť svoju adresu domov alebo na pracovisko.

Stačí vysloviť „Domov“ a následne svoju domácu adresu a tá sa hneď nastaví. Je to veľmi jednoduché a pohodlné!

Ak nemáte nastavenú adresu domov alebo na pracovisko, môžete ich nastaviť okamžite vyslovením adresy „Domov“ alebo na „Pracovisko“

Ak už máte nastavené adresy domov alebo na pracovisko, môžete ich zmeniť vyslovením „Zmeniť adresu domov“ alebo „Zmeniť adresu na pracovisko“


Standard-class Gen5W


Typ hlavných jednotiek s dostupnou aktualizáciou


Poskytuje aktualizáciu mapy navigácie a vylepšenia. Informácie o novej verzii

nájdete v časti Zoznam vhodných vozidiel k dispozícii na prevzatiev tomto upozornení.

▷ Navigačné systémy s dostupnou aktualizáciou: Systémy s nasledujúcou reprezentatívnou obrazovkou


□ Standard-class Gen1 Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image


□ Standard-class Gen2 Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image


□ Standard-class Gen4 Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image
external_image
external_image


□ Compact Gen5 Navigation


external_image
external_image


□ Standard-class Gen5 Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image
external_image
external_image


□ Standard-class Gen5W Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image


□ Standard-class Gen5W(8 inch) Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image
external_image
external_image


□ Premium-class Gen2 Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image
external_image
external_image


□ Premium-class Gen5 Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image
Vyhlásenie


Na prevzatie svojej mapy použite výhradne oficiálny softvér NaU (Navigation Updater), ktorý nájdete na tejto webovej stránke. Po prevzatí ako skopírovaní z iných

zdrojov nemusí byť aktualizácia úspešná a môže to viesť k závažným problémom v navigačnom systéme

Ak zaznamenáte nejaké problémy počas používania softvéru NaU, prípadne pred inštaláciou alebo po nej, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Hyundai

Ak je vo vašom navigačnom systéme karta SD, je potrebné na aktualizáciu softvéru a mapy použiť kartu SD. Zásuvka na kartu SD sa nachádza pod obrazovkou

displeja vozidla, prípadne nad ňou

Ak je vo vašom vozidle karta SD s kapacitou 16 GB, zakúpte si kartu SD vyššej triedy s kapacitou 32 GB
~ Nepoužívajte kartu micro SD ~

Ak je vo vašom vozidle karta SD s kapacitou 32 GB, použite ju na aktualizáciu

Nepoužívajte kartu SD na ukladanie hudby ani iných dátových súborov

Ak nie je vo vašom navigačnom systéme karta SD, je potrebné na aktualizáciu softvéru a mapy použiť jednotku USB flash

Pred použitím softvéru NaU naformátujte USB (ExFat)

Pri voľbe svojho vozidla sa pred spustením procesu prevzatia uistite, či je model/ročník vozidla správny

Ak sa zvolí nesprávny model/ročník, aktualizáciu nemožno vykonať

Vyberte správnu jednotku na svojom počítači, ak k počítaču pripájate viaceré médiá

Médiá odpojte len po potvrdení, že bol proces prevzatia dokončený

Pri odpojení média počas procesu preberania môže dôjsť k poškodeniu súborov a chybe aktualizácie mapy

Poznámka:

táto aktualizácia poskytuje softvér (ktorý môže obsahovať pridanie nových funkcií a odstránenie iných) a údaje mapy, ktoré môžu zmeniť používateľské funkcie a

prostredie. Po inštalácii nie je možné vrátiť späť predchádzajúcu verziu softvéru

Určité nové funkcie, napríklad Spojené trasovanie a Údaje o počasí, vyžadujú na prístup aktívne predplatné Bluelink

Upozornenie:

1) Počas inštalácie sofvéru vozidla musí byť motor spustený, aby sa batéria nabíjala. Nevypínajte kľúč zapaľovania ani nevysúvajte kartu SD/USB počas procesu inovácie

2) Aktualizácia navigácie na voľnobehu môže porušovať príslušné dopravné predpisy. Pred pokračovaním v aktualizácii sa uistite, že dodržiavate miestne dopravné predpisy

3) Ako dvakrát skontrolujete, či je vozidlo naštartované

– Štartovací spínač signalizuje polohu „ON“, prípadne štartovacie tlačidlo svieti

– aktualizácia softvéru môže ovplyvniť funkčnosť komponentov z trhu s náhradnými dielmi

(tzn. kamera s pohľadom dozadu, reproduktory atď.)


external_image
external_image


Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Hyundai, prípadne zavolajte do strediska starostlivosti o zákazníkov