Teisinė informacija

Autorių teisės

Prieš naudodamiesi svetaine, atidžiai perskaitykite šias sąlygas.

Šiame dokumente pateiktos taisyklės ir sąlygos, taikomos update.hyundai.com svetainėms, toliau vadinama tiesiog „svetaine“. Prašome atidžiai perskaityti šį puslapį. Jei nesutinkate su šio dokumento sąlygomis, nesinaudokite svetaine ir joje pateikta informacija.

Šios svetainės terminas „naudotojas“ reiškia bet kurį asmenį ar organizaciją, kuri prisijungia prie šios svetainės.

Ši svetainė, tekstai, vaizdai, nuotraukos, programinė įranga, logotipai ir kita svetainės medžiaga yra saugoma autorių teisių ir priklauso Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Visi tekstai, vaizdai, garso ir vaizdo failai, taip pat grafika ir kita informacija bei saugomi darbai, paskelbti šioje svetainėje, yra Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH autorių teisės, jei nenurodyta kitaip. Bet koks turinio naudojimas pagal autorių teisių įstatymą (kopijavimas, platinimas, saugojimas, perdavimas ir atkūrimas ar persiuntimas) komerciniais tikslais yra draudžiamas be rašytinio Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH sutikimo.

Pakeitimų atlikimas

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH bet kuriuo metu gali keisti Svetainės naudojimo sąlygas. Naujos sąlygos įsigalioja nuo to momento, kai yra paskelbtos šioje svetainėje, ir nėra atgaline data. Naudojantis šią svetaine taikomos sąlygos ir nuostatos, su kuriomis naudotojas netiesiogiai sutinka naudodamasis svetaine.