Podmínky používání
Zákonné informace

Používání tohoto webu

Následující podmínky si prosím přečtěte pozorně, protože používáním webu update.hyundai.com s nimi vyjadřujete svůj souhlas.

Práva k motivům, obrázkům, logům, fotografiím a obsahu tohoto webu jsou vlastnictvím nebo předmětem licence společností Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Jsou předmětem ochrany na základě autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví. Bez písemného souhlasu společností Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nesmíte žádnou část tohoto webu kopírovat, reprodukovat, upravovat, distribuovat, znovu publikovat, zobrazovat, zveřejňovat ani předávat dál. Jednotlivé stránky si můžete prohlížet nebo tisknout pouze pro vlastní potřebu.

Odpovědnost

Snažíme se zajistit přesnost veškerého obsahu. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za použití tohoto obsahu. Obsah tohoto webu by měl být používán pouze k informačním účelům a neměli byste se na něj spoléhat při přijímání (nebo zdržení se přijímání) jakýchkoli rozhodnutí nebo při přijímání (nebo zdržení se přijímání) jakýchkoli opatření. Zejména specifikace vozidel uvedené na těchto webových stránkách se mohou čas od času měnit. Důrazně doporučujeme návštěvu nejbližšího prodejce Hyundai a osobní prohlídku vozů.

Tyto webové stránky jsou určeny pro vaše osobní použití a nesmějí být používány ke komerčním účelům. V důsledku toho společnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH v žádném případě nenesou odpovědnost za ušlý zisk. Společnost Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH rovněž nenese odpovědnost za jakékoli ztráty včetně zbytečných výdajů, poškození nebo zničení dat.

Společnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé v důsledku nemožnosti používat tento web. Společnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nemohou zaručit nepřerušený nebo zcela bezchybný chod webu. Vzhledem k povaze internetu je tento web poskytován na základě stavu „tak, jak je“. Společnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nenesou žádnou odpovědnost za to, že vám web nebudeme moci poskytovat z jakéhokoli důvodu, který je mimo naši kontrolu.

Obsah a reklamy

Tento web obsahuje také odkazy na další webové stránky. Vzhledem k tomu, že společnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nemají nad těmito webovými stránkami žádnou kontrolu, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nenesou odpovědnost za dostupnost těchto externích webových stránek a neschvalují a neodpovídají za žádný obsah, reklamní produkty, služby nebo jiné materiály, které se na těchto stránkách nacházejí nebo jsou z nich dostupné.

Změny podmínek

Společnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH mohou tento web nebo tyto podmínky kdykoli změnit. Budete-li web používat po změně podmínek ze strany Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, budou pro vás závazné nové podmínky. 

Účty

Některé služby nabízené na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím mohou vyžadovat založení účtu. Nesete plnou odpovědnost za zachování důvěrnosti informací o svém účtu (včetně hesla) a za veškerou aktivitu, která se pod vaším účtem uskuteční. Můžete nést odpovědnost za ztráty, které vzniknou společnostem Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nebo jiné straně v důsledku toho, že váš účet používá někdo jiný. Bez svolení majitele účtu nesmíte nikdy používat cizí účet.

Soukromí

Na používání těchto webových stránek se vztahují zásady ochrany osobních údajů Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Chcete-li se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, klikněte sem.

Zákaz nezákonného nebo nedovoleného použití

Tyto webové stránky nebudete používat k žádnému účelu, který je podle těchto podmínek a upozornění nezákonný nebo nedovolený. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k jakýmkoli službám, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k těmto webovým stránkám prostřednictvím hackerských útoků, prolamováním hesel nebo jakýmkoli jiným způsobem. Nesmíte získávat ani se pokoušet získávat žádné materiály nebo informace žádným způsobem, který nebyl úmyslně zpřístupněn.