Typ : Navigation Updater
„Došlo k chybě při kopírování z počítače na vyměnitelné úložiště“
Pokud uvidíte zprávu „Došlo k chybě při kopírování z počítače na vyměnitelné úložiště“ s jedním z následujících chybových kódů, mohou být příčinou různé problémy týkající SD karet / čteček SD karet, USB portů, nastavení zabezpečení počítače nebo jiných věcí. Při odstraňování problému postupujte podle níže uvedených řešení.

▷ Kód chyby 201: ERR_COPY (název souboru)
▷ Kód chyby 202: ERR_FILE_SIZE (název souboru)
▷ Kód chyby 203: ERR_FILE_CRC (název souboru)
▷ Kód chyby 204: ERR_REMOVED_FLASH • Jak opravit problém s kódem chyby
 1. Zkontrolujte SD kartu / čtečku SD karet, USB připojení
 2. Dočasně zakažte nebo vypněte firewall / bezpečnostní program (viz sekce „Při stahování/dekomprimaci došlo k chybě“)
  ▶ Přejděte do sekce „Při stahování/dekomprimaci došlo k chybě.“        ☜ Klikněte
 3. Pokud dojde k chybě při přímém stahování na SD kartu nebo USB, stáhněte nejprve aktualizovaná data a pak je zkopírujte ručně na vyměnitelné úložiště.
  1. Jak stáhnout aktualizovaná data na pevný disk
   1. Otevřete program Navigation Updater 
   2. Vyberte vozidlo/model a klikněte na „Potvrdit“
   3. Vyberte „Pevný disk“ v místě uložení a pak klikněte na „Další“
   4. Klikněte na [Změnit], pak klikněte na [Plocha] > [Vybrat složku] a pak klikněte na „Potvrdit“
   5. V umístění vybraném v kroku in 4) se vytvoří složka s názvem vozidla a spustí se stahování. 

  2. Jak ručně naformátovat SD kartu / USB
   1. Dvakrát klikněte na ploše na „Tento počítač“  
   2. Klikněte pravým tlačítkem myši na rozpoznané vyměnitelné úložiště > V nabídce klikněte na [Formátovat]
   3. V nabídce Souborový systém vyberte [FAT32] a jako velikost alokační jednotky zvolte [32 KB] > zaškrtněte možnost [Rychle formátovat] a pak klepněte na [Start] 
    ▷ U některých typů vozidel byste měli jako souborový systém vybrat [exFAT] a nikoli [FAT32].
    ▷ U příslušných typů vozidel věnujte pozornost následující kapitole [Rozdíl mezi vozidly používajícími formáty FAT32 a exFAT].
   4. Když se objeví varovné okno místní nabídky, klikněte na [Potvrdit] > Zpráva o dokončení formátování [Potvrdit] > Okno formátování [Zavřít]

  3. Jak nainstalovat data na SD kartu / USB
   1. Dvakrát klikněte na složku s názvem vozidla v nové složce na ploše nakonfigurované v kroku 
   2. Vyberte všechny složky/soubory ve složce pojmenované po vozidle (Ctrl+A), pak proveďte akci kopírování (Ctrl+C, nebo klikněte na Kopírovat po kliknutí pravým tlačítkem myši)
   3. Soubory vložte (Ctrl+V nebo klikněte na Vložit po kliknutí pravým tlačítkem myši) na SD kartu / USB zformátované dle kroku ②
※ Pokud nemůžete v počítači ručně zformátovat SD kartu / USB úložiště, nebo se bude při kopírování na SD kartu / USB úložiště opakovat stejný problém, vyzkoušejte akci na jiném počítači, nebo s jinou čtečkou SD karet. 

※ Rozdíl mezi vozidly používajícími formáty FAT32 a exFAT
Cíl
Typ formátu programu Navigation Updater
Standard Gen4
FAT32
Standard Gen5
FAT32
Standard Gen5W
exFAT
Economy
FAT32
Premium Gen2
FAT32
Premium Gen5
exFAT