Typ : Navigation Updater
„Při stahování/dekomprimaci došlo k chybě.“
Pokud při používání programu Navigation Updater uvidíte zprávu „Při stahování/dekomprimaci došlo k chybě“ a níže uvedené chybové kódy, je možné, že je stahování souboru blokováno branami firewall na síti nebo bezpečnostními programy.

 • Kód chyby 3: ERR_UNZIP_FAIL_MODULE „chyba dekomprimace souboru“
 • Kód chyby 4: ERR_UNZIP_FAIL_RENAME „chyba dekomprimace souboru“
 • Kód chyby 6: ERR_DOWNLOAD „chyba stahování“

Opravte problém podle níže uvedeného řešení, a pokud se i nadále budete setkávat se stejným problémem, obraťte se na naši zákaznickou podporu.

 • Jak opravit problém s chybovými kódy
 1. Vypněte bránu firewall systému Windows 10/11
  1. Napište [Firewall] do pole hledání u tlačítka Windows v levém dolním rohu obrazovky   
  2. Klikněte na [Firewall v programu Windows Defender] 
  3. Klikněte na [Povolit aplikaci nebo funkci ve firewallu v programu Windows Defender] v levém horním rohu stránky
  4. Klikněte na [Změnit nastavení]
  5. Klikněte na [Povolit jinou aplikaci] v pravém dolním rohu stránky
  6. Klikněte na [Hledat] v pravém dolním rohu stránky
  7. Otevřete program [Navigation Updater.exe] v cestě nově nainstalované aplikace Navigation Updater a přidejte jej
   ▷ V případě systému Win10 64bit je typickou instalační cestou programu Navigation Updater [Tento počítač > Místní disk (C:) > Program Files(x86) > Navigation Updater > package]

 2. Zastavte v bezpečnostním programu funkci ochrany v reálném čase, nebo vylučte program Navigation Updater z monitorování.
  ▷ Konkrétní nastavení ochranných programů se mohou u jednotlivých výrobců lišit. Podrobné pokyny vám proto poskytne váš konkrétní výrobce.