Typ : Navigation Updater
„Na vyměnitelném úložišti je chybný formát / zámek“
Pokud se při používání programu Navigation Updater i nadále bude zobrazovat chybová zpráva „Na vyměnitelném úložišti je chybný formát / zámek“
nebo jiná chyba týkající se SD karty, pravděpodobně je příčinou problém s čtením nebo zápisem na SD kartu, případně je problém v čtečce SD karet.
Řešení najdete v následujícím textu.

  • Jak opravit problém „Na vyměnitelném úložišti je chybný formát / zámek“
  1. Zkontrolujte nastavení zámku na vaší SD kartě
    • Pokud je tlačítko na levé straně SD karty dole, je karta uzamčena. Pokud je nahoře, znamená to, že je karta odemčena
    • Po posunutí / ujištění se, že je tlačítko nahoře, připojte kartu k počítači

  2. Zkontrolujte, zda lze SD kartu ručně zformátovat
  3. Po odpojení SD karty restartujte počítač > pokračujte v aktualizaci připojením k jinému USB portu

    ※ Reference: Při vyjímání SD karty z počítače byste měli používat funkci pro bezpečné odebrání, abyste prodloužili její životnost.

Pokud se bude stejný problém vyskytovat i při dodržení výše uvedených pokynů, vyzkoušejte jiné počítače nebo čtečky SD karet.