Tip : Actualizare`
Actualizare sistemului în vehiculul dvs. (Tip card SD)
Pentru Navigation Update, este nevoie să realizați o actualizare a sistemului în vehicul după descărcarea datelor inclusiv ultima hartă prin Navigation Updater dintr-un PC.

  • Cum actualizați un sistem (tip card SD)
    1. Apăsați butonul setări (sau SETUP).
    2. În timp ce atingeți ecranul, trageți la stânga sau în direcția superioară.
    3. Selectați obiectul ‘System Info.’
    4. Apăsați butonul ‘actualizare’.

Platformă
Meniu pentru verificarea versiunii info.
Standard Gen4 Acasă > Toate meniurile > Setări > Info sistem > SW Info. > Actualizare
Standard Gen5 Acasă > Toate meniurile > Setări > General > SW Info./Actualizare > Actualizare
Standard Gen5W
Acasă > Setări > General > SW Info./ Actualizare > Actualizare
Economie
Acasă > Toate meniurile > Setări > General > SW Info./ Actualizare > Actualizare
Premium Gen2
Acasă > Setări > General > SW Info./ Actualizare > Actualizare
Premium Gen5 Acasă > Setări > SW Info./ Actualizare > Actualizare

O actualizare poate dura în jur de 20 până la 40 de minute și poate fi diferită în funcție de produs și de dimensiunile actualizate.

Observație: Dacă modificați mecanismul înapoi sau opriți motorul în timpul unei actualizări, poate afecta procesul normal de actualizare.