Veids : Navigācija
Savienotā maršruta navigācijas loģikas maiņa (Alternatīvais variants)
Reģistrācijas datums : 25-Mar-2022
Sākot ar 2022. gada 24. martu, “Rentablais” maršruts nomainīs pašreizējo “Alternatīvo” maršruta norādes variantu. Jaunais variants ņem vērā maksas ceļu faktoru, vienlaicīgi palielinot efektivitāti.

  • Mērķa auto platforma: Standard 5W generation, Premium 5th generation un Premium 6th generation automašīnas (ar Savienotā maršruta pakalpojumiem).

  • Maršruta variantu definēšana
    • Ieteicamais: Maršruts aizņems iespējami mazāko laiku (izmaiņu nav)
    • Alternatīva (Rentablais maršruts): Maršrutā tiks dota priekšroka īsākajam attālumam līdz galamērķim ar tik mazām izmaksām, cik nepieciešams (jaunums)
※ Īsiem maršrutiem un maršrutiem ar vienādu maksas apmēru Ieteicamais un Alternatīvais maršruts var būt identisks.