Sagatavoties atjaunināšanai
Navigation Updater Lejupielādēt
Sākt Navigation Updater
Atlasiet Navigācija
&Lejupielādēt
Atjauninājumu ceļvedis

Piezīme. Kad atjauninājumu failus kopējat automašīnā

1. Navigācijas atjaunināšana ir iespējama laikā, kad AVN(T) sistēma ir ieslēgta
- Brīdinājums! Atjauninājums izmanto automašīnas akumulatoru. Pirms atjauninājuma sākšanas nodrošiniet, ka akumulators ir pietiekami uzlādēts

2. Navigācijas sistēma, iespējams, nedarbosies pareizi, ja atjauninājuma laikā tiek izslēgts automašīnas motors vai tiek atvienota portatīvā ierīce, kas satur atjauninājuma failus
- Ja motors tiek ieslēgts atjauninājuma laikā, tūlītēji var tikt atslēgta sistēmas strāvas padeve, kas var ietekmēt datu pārsūtīšanu un failu integritāti

3. Navigācijas atjaunināšana, transportlīdzeklim darbojoties brīvgaitā, var būt satiksmes noteikumu
- pārkāpums Pirms turpināt ar atjaunināšanu, pārliecinieties, vai ievērojat vietējos satiksmes noteikumus

Premium-class Gen5 Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (USB) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Ekrānā All menus atlasiet “Settings”
Galvenajā izvēlnē atlasiet “General”
Vispārīgo iestatījumu ekrānā atlasiet “Version info” un pēc tam nospiedietpogu “Update”, lai turpināt atjauninājumu

Premium-class Gen2 Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (SD karti) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Sākumekrānā atlasiet “Setup”

Ekrānā Setup atlasiet “General”

Vispārīgo iestatījumu ekrānā atlasiet “Version info” un pēc tam nospiediet pogu “Update”, lai turpināt atjauninājumu

ccNC Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (USB) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Atlasiet "Settings" Galvenajā izvēlnē
Atlasiet "General" ekrānā Settings
General ekrānā atlasiet “Version info”, tad pogu “Update”, lai veiktu atjaunināšanu.

Standard-class Gen5W Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (USB) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Galvenajā izvēlnē atlasiet “General”
Iestatīšanas ekrānā atlasiet “Version info/Update”
Vispārīgo iestatījumu ekrānā atlasiet “Version info/Update” un pēc tam nospiediet pogu “Update”, lai turpināt atjauninājumu

Standard-class Gen5W Navigation(8 Inch)

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (USB) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Galvenajā izvēlnē atlasiet “Setup”

Iestatīšanas ekrānā atlasiet “General”

Vispārīgo iestatījumu ekrānā atlasiet “SW Info/Update” un pēc tam nospiediet pogu “Update”, lai turpināt atjauninājumu

Standard-class Gen5W Navigation(Jong-e)

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (USB) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Galvenajā izvēlnē atlasiet “Setup”
Iestatīšanas ekrānā atlasiet “General”
Vispārīgo iestatījumu ekrānā atlasiet “SW Info/Update” un pēc tam nospiediet pogu “Update”, lai turpināt atjauninājumu

Standard-class Gen5 Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (SD karti) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Sākumekrānā atlasiet “All menus”

Ekrānā All menus atlasiet “Settings”

Ekrānā Settings atlasiet “General”

Ekrānā General settings atlasiet “Version info/Update” un pēc tam nospiediet pogu “Update”, lai turpināt atjauninājumu

Standard-class Gen4 Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (SD karti) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Sākumekrānā atlasiet “All menus”

Ekrānā “All menus” atlasiet “Settings”

Ekrānā “Settings” atlasiet “General”

Ekrānā General settings atlasiet “SW info” un pēc tam “Update”, lai turpinātu atjaunināšanu

Standard-class Gen2 Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (SD karti) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Pēc SD kartes ievietošanas un restartēšanas atveras ekrāns Software Upgrade. Noklikšķiniet uz pogas "Upgrade"

Izlasiet brīdinājumu un atlasiet pogu “Agree”

Kad jaunināšana ir pabeigta, nospiediet pogu “Restart System” vai uzgaidiet 10 sekundes, un sistēma pēc 10 sekundēm restartēsies

Atjaunināšana ir pabeigta

Standard-class Gen1 Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (USB) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Pievienojiet USB ierīci un, kad redzams jaunināšanas ekrāns, atlasiet pogu “OK”

Atlasiet karti, kuru vēlaties lejupielādēt. Detalizētu apgabalu var atzīmēt nākamajā darbībā

Atlasiet pogu “Detail”. Pēc tam pārbaudiet, vai kartes pārklājumā ir pieejama valsts, kuru vēlaties lejupielādēt

Pēc tam pārbaudiet, vai ir pieejama valsts, kuru vēlaties instalēt. Atlasiet pogu “Back”

Izlasiet brīdinājumu un atlasiet pogu “Agree”

Pēc atjauninājuma pabeigšanas pārbaudiet versiju

Compact-class Gen5 Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (SD karti) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Sākumekrānā atlasiet “All menus”

Ekrānā “All menus” atlasiet “Settings”

Ekrānā “Settings” atlasiet “General”

Ekrānā “General settings” atlasiet “Version info” un pēc tam “Update”, lai turpinātu atjaunināšanu