Typ : Aktualizace
Objeví se chyba s informací „Verze hardwaru není kompatibilní“.
ato zpráva se objeví, pokud stáhnete aktualizační soubor určený pro jiný typ vozidla.  

Zkontrolujte verzi softwaru vašeho vozidla v nabídce [Informace o systému] a stáhněte pomocí programu [Navigation Updater] přesný soubor vozidla.
Pak pokračujte s aktualizací ve vašem vozidle.  


Pokud se i nadále budete setkávat se stejným problémem, zkontrolujte verzi softwaru vašeho vozidla a obraťte se na naši zákaznickou podporu, která vám pomůže najít správný typ vozidla.