Typ : Navigation Updater
Objeví se okno místní nabídky, které vám sdělí, že pro vaše vozidlo není k dispozici novější aktualizace.
Pokud uvidíte v programu Navigation Updater okno místní nabídky s informací, že pro vaše vozidlo není k dispozici novější aktualizace, může se jednat o situaci, kdy se snažíte o první aktualizaci programu po zakoupení vozidla. Stačí, když kliknete na tlačítko pro potvrzení a přímo vyberete v programu pro aktualizaci příslušný typ vozidla.  

Pokud kliknete na tlačítko pro potvrzení a zjistíte, že se program vypíná, může být příčinou nesoulad s verzí softwaru na SD kartě. V takovém případě SD kartu ručně zformátujte, vyberte své vozidlo v programu přímo a proveďte aktualizaci. Přečtěte si níže uvedené podrobnosti a pokus opakujte.  

Pokud se i nadále budete setkávat se stejným problémem, obraťte se na naši zákaznickou podporu.

 • Jak provést nápravu
 1. Jak ručně naformátovat SD kartu
  1. Dvakrát klikněte na ploše na „Tento počítač“ 
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na rozpoznané vyměnitelné úložiště > V nabídce klikněte na [Formátovat]
  3. V nabídce Souborový systém vyberte [FAT32] a jako velikost alokační jednotky zvolte [32 KB] > zaškrtněte možnost [Rychle formátovat] a pak klepněte na [Start] 
   ▷ U některých typů vozidel byste měli jako souborový systém vybrat [exFAT] a nikoli [FAT32].
   ▷ U příslušných typů vozidel věnujte pozornost následující kapitole [Rozdíl mezi vozidly používajícími formáty FAT32 a exFAT].
  4. Když se objeví varovné okno místní nabídky, klikněte na [Potvrdit] > Zpráva o dokončení formátování [Potvrdit] > Okno formátování [Zavřít]

 2. Otevřete program Navigation Updater > Vyberte příslušné vozidlo a pak proveďte aktualizaci

※ Rozdíl mezi vozidly používajícími formáty FAT32 a exFAT
Cíl
Typ formátu programu Navigation Updater
Standard Gen4 FAT32
Standard Gen5 FAT32
Standard Gen5W exFAT
Economy FAT32
Premium Gen2 FAT32
Premium Gen5 exFAT