Typ : Aktualizace
Jak aktualizovat systém ve vašem vozidle (s SD kartou)
Až stáhnete nejnovější mapové podklady v programu Navigation Updater v počítači, je nutné za účelem provedení aktualizace navigace provést upgrade systému ve vozidle.

  • Jak aktualizovat systém (s SD kartou)
    1. Klepněte na tlačítko Nastavení (nebo SETUP).
    2. Dotkněte se obrazovky a potáhněte prstem doleva nebo nahoru.
    3. Vyberte položku „Informace o systému“.
    4. Klepněte na tlačítko „Aktualizovat“. 

Platforma
Nabídka ke kontrole informací o verzi.
Standard Gen4 Domů > Všechny nabídky > Nastavení > Informace o systému > Informace o softwaru > Aktualizovat
Standard Gen5 Domů > Všechny nabídky > Nastavení > Obecné > Informace o systému / Aktualizace > Aktualizovat
Standard Gen5W
Domů > Nastavení > Obecné > Informace o systému / Aktualizace > Aktualizovat
Economy Domů > Všechny nabídky > Nastavení > Obecné > Informace o systému / Aktualizace > Aktualizovat
Premium Gen2
Domů > Nastavení > Obecné > Informace o systému / Aktualizace > Aktualizovat
Premium Gen5 Domů > Nastavení > Informace o systému / Aktualizace > Aktualizovat

※ Aktualizace může trvat kolem 20 až 40 minut a může se lišit v závislosti na produktu a velikosti aktualizace. 

※ Poznámka: Pokud zařadíte při aktualizaci zpátečku nebo zastavíte motor, může dojít k narušení normálního procesu aktualizace.