Typ : Aktualizace
Při formátování došlo k chybě.
Pokud se na začátku nebo v průběhu stahování souboru/aplikace z programu Navigation Updater setkáte s chybou SD karty, můžete se pokusit ji vyřešit následujícím postupem.  

Pokud se vyskytne následující chyba SD karty, zkontrolujte nejprve vaši SD kartu nebo čtečku karet:
 • Příznak: Nemožnost naformátovat vyjímatelné úložné zařízení: „Při formátování došlo k chybě“
 • Příčina/Opatření
 1. K chybě dojde, když není možné provést čtení nebo zápis na SD kartu.       
  Nejdříve zkontrolujte polohu pojistného přepínače na levé straně SD karty. Pokud je přepínač na správném místě, zkontrolujte na počítači, zda je karta naformátována.        
  Pokud je vaše SD karta poškozena, musíte SD kartu vyměnit za novou.  V některých případech může být problém způsobován čtečkou SD karet nebo slotem na SD karty v počítači.
  V takovém případě můžete zkusit použít jinou čtečku SD karet (nebo jiný USB port) a teprve poté vyměnit danou SD kartu.

 2. Pokud je SD karta poškozena, musíte ji vyměnit za novou SD kartu.

※ Reference: Při vyjímání SD karty z počítače byste měli používat funkci pro bezpečné odebrání, abyste prodloužili její životnost.